Excel ALS formule Fout, “Je hebt te veel argumenten ingevoerd”

Kan iemand hiermee helpen? Er staat: “Je hebt te veel argumenten voor deze functie ingevoerd”, maar werkt als ik twee regels verwijder.

=IF(IF(AND(J7<>"",IFERROR(MATCH(J$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(J$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(K7<>"",IFERROR(MATCH(K$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(K$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(L7<>"", IFERROR(MATCH(L$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(L$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(M7<>"", IFERROR(MATCH(M$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(M$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(N7<>"", IFERROR(MATCH(N$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(N$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(O7<>"", IFERROR(MATCH(O$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(O$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(P7<>"", IFERROR(MATCH(P$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(P$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(Q7<>"", IFERROR(MATCH(Q$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(Q$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(R7<>"", IFERROR(MATCH(R$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(R$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(S7<>"", IFERROR(MATCH(S$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(S$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(T7<>"",IFERROR(MATCH(T$3, C7:F7, 0), "")<>""), IFERROR(MATCH(T$3, C7:F7, 0), ""),  
IF(AND(U7<>"", IFERROR(MATCH(U$3, C7:F7, 0), "")<>""),IFERROR(MATCH(U$3, C7:F7, 0), ""), ""))))))))))<>"", TRUE, FALSE)

Antwoord 1, autoriteit 100%

“te veel argumenten” betekent dat het aantal “,” , “(” & “)” niet juist is. Dubbelcheck elke if(a,b,c) en en(a,b,c) om genoeg haakjes, data/argumenten en komma’s te hebben.

In uw code is er een totaal van 73 stukjes “(” en slechts 71 “)”. Het is dus duidelijk dat sommige “(” of “als (” niet goed is gesloten. De gecorrigeerde versie:

=IF(AND(S284<>"",R284<>"",A284<>B284),INDEX(RATE, MATCH($A284,BID_NO,0), MATCH($R284,RATES,0)), IF(AND(S284<>"'',R284="",A284<>B284),INDEX(SHIFT_INFO, MATCH($A284,SHIFT_BID,0), MATCH(L$4,SHIFT_HEADER,0)), IF(AND(S284="",R284<>"",INDEX(SHIFT_INFO, MATCH($B284,SHIFT_BID,0), MATCH(L$4,SHIFT_HEADER,0)) <> INDEX(SHIFT_INFO, MATCH($A284,SHIFT_BID,0))),INDEX(RATE, MATCH($A284,BID_NO,0), MATCH($R284,RATES,0)), IF(AND(S284="",R284="",INDEX(SHIFT_INFO, MATCH($B284,SHIFT_BID,0), MATCH(L$4,SHIFT_HEADER,0)) <> INDEX(SHIFT_INFO, MATCH($A284,SHIFT_BID,0))),INDEX(SHIFT_INFO, MATCH($A284,SHIFT_BID,0), MATCH(L$4,SHIFT_HEADER,0)),"")))) 

Dat zou voldoende moeten zijn.

Ik hoop dat dat oplost .. (:

P / S: U kunt Notepad ++ of andere coderingsgereedschappen gebruiken om de haakjespaar te helpen “te markeren”.

Other episodes