Een Windows-service installeren met behulp van een Windows-opdrachtprompt?

Ik wil een Windows-service installeren met behulp van een Windows-opdrachtprompt (niet de Visual Studio-opdrachtprompt).

Hoe doe ik dit?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Navigeer naar installutil.exe in uw .net-map (voor .net 4 is dit bijvoorbeeld C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319) en gebruik het om uw service te installeren, zoals dit:

p>

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\installutil.exe" "c:\myservice.exe"

Antwoord 2, autoriteit 49%

Niets mis met de opdracht SC Create.
Je moet alleen de juiste argumenten weten:

SC CREATE "MySVC" binpath= "D:\Me\Services\MySVC\MySVC.exe"

Antwoord 3, autoriteit 16%

Als de naam van de map een spatie heeft zoals c:\program files\abc 123, dan moet je dubbele aanhalingstekens rond het pad gebruiken.

installutil.exe "c:\program files\abc 123\myservice.exe"

Windows-service installeren vanaf de opdrachtprompt

Het maakt het veel gemakkelijker als je een bat-bestand instelt, zoals het volgende,

bijv. Om een ​​service te installeren, maakt u een “myserviceinstaller.bat” en “Uitvoeren als beheerder

@echo off
cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
installutil.exe "C:\Services\myservice.exe"
if ERRORLEVEL 1 goto error
exit
:error
echo There was a problem
pause

om de service te verwijderen,

Voeg gewoon een -utoe aan de installutil-opdracht.

cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\installutil.exe -u "C:\Services\myservice.exe"

Antwoord 4, autoriteit 3%

Voer het volgende uit:

 1. Start de opdrachtprompt (CMD) op met beheerdersrechten.
 2. Typ c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\installutil.exe [your windows service path to exe]
 3. Druk op returnen dat is dat!

Het is belangrijk om te openen met beheerdersrechten, anders kunt u fouten tegenkomen die niet logisch zijn. Als je er een krijgt, controleer dan eerst of je het hebt geopend met beheerdersrechten!

Als u met beheerdersrechten wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop op ‘Opdrachtprompt’ en selecteert u ‘Als administrator uitvoeren’.

Bron:
http ://coderamblings.wordpress.com/2012/07/24/how-to-install-a-windows-service-using-the-command-prompt/


Antwoord 5, autoriteit 2%

Service installeren:-

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe" 
"C:\Services\myservice.exe"

Service verwijderen:-

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe" -u "C:\Services\myservice.Service.exe"

Antwoord 6

Maak een *.bat-bestand naast uw Windows-service Exe-bestand voor installatiemet de volgende context:

CLS
ECHO Installing My Windows Service 
START %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\installutil.exe "%~d0%~p0\YourWindowsServiceExeName.exe"

Maak een *.bat-bestand naast uw Windows-service Exe-bestand om te verwijderenmet de volgende context:

CLS
ECHO Uninstalling My Windows Service 
START %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\installutil.exe -u "%~d0%~p0\YourWindowsServiceExeName.exe"

Voer elk bat-bestand als beheerderuit om uw Windows-service te installeren of te verwijderen.


Antwoord 7

Ik moet nog een punt toevoegen aan deze draad. Om de 64-bitversie van assemblies te installeren/verwijderen moet men de 64-bitversie van de tool gebruiken. Om een ​​service te installeren, moet de opdracht zijn:

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil.exe"
"C:\YourFolder\YourService.exe"

en om de opdracht te verwijderen moet het volgende zijn:

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil.exe" -u
"C:\YourFolder\YourService.exe"

Antwoord 8

 1. Voer de Windows-opdrachtprompt uit als Beheerder
 2. plak deze code: cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\om naar de map te gaan
 3. bewerk en voer dit ook uit: installutil C:\ProjectFolder\bin\Debug\MyProject.exe

Opmerking:Om te verwijderen: installutil /u C:\ProjectFolder\bin\Debug\MyProject.exe


Antwoord 9

Open Visual studio en selecteer een nieuw project door de sjabloon Windows Servicete selecteren op het tabblad Windows Desktop. Kopieer dan de volgende code naar uw service_name.cs-bestand.

using System.Diagnostics;
using System.ServiceProcess;
namespace TimerService
{
  public partial class Timer_Service : ServiceBase
  {
    public Timer_Service()
    {
      InitializeComponent();
    }
    static void Main()
    {
      if (System.Diagnostics.Debugger.IsAttached)
      {
        Timer_Service service = new Timer_Service();
        service.OnStart(null);
      }
      else
      {
        ServiceBase[] ServicesToRun;
        ServicesToRun = new ServiceBase[]
        {
          new Timer_Service()
        };
        ServiceBase.Run(ServicesToRun);
      }
    }
    protected override void OnStart(string[] args)
    {
      EventLog.WriteEvent("Timer_Service", new EventInstance(0, 0, EventLogEntryType.Information), new string[] { "Service start successfully." });
    }
    protected override void OnStop()
    {      
      EventLog.WriteEvent("Timer_Service", new EventInstance(0, 0, EventLogEntryType.Information), new string[] { "Service stop successfully." });
    }
  }
}

Klik met de rechtermuisknop op het bestand service_name.cs en open de ontwerper van de service. klik dan met de rechtermuisknop en selecteer Add Installer. klik dan met de rechtermuisknop op serviceProcessInstaller1en verander de eigenschapswaarde van Accountvan Userin Local System.

Verwijder de methode static void mainuit het bestand Program.cs.
Sla dan uw project op en bouw het op.

OPMERKING:ga naar de map bin\Ddebugvan uw projectmap. Open vervolgens Eigenschappen van uw service_name.exebestand. Ga dan naar het tabblad Compatibility. Klik dan op Change Settings For All Users.

Selecteer optie Run this program as an administrator.

Nu moet u CommandPromt openen als beheerder.
Stel na het openen de map in waar uw InstallUtil.exe-bestand is geplaatst.
bijvoorbeeld: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319.
schrijf nu het volgende commando:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319>InstallUtil.exe -i C:\TimerService\TimerService\bin\Debug\TimerService.exe

Opmerking:-i is voor de installatie van de service en -u voor Unsinstall.

nadat ik het pad heb ingesteld waar u uw service wilt installeren.

schrijf nu het commando in CommandPromt als volgt:

C:\TimerService\TimerService\bin\Debug>net start service_name

Opmerking:gebruik stopom de Service te stoppen.

Open nu ViewEventLog.exe. Selecteer Windows Logboeken>Toepassing. Daar kunt u het logboek van uw Service controleren door de service te starten en te stoppen.


Antwoord 10

Als u Powershell gebruikt en de .NET-service wilt installeren, kunt u Install- Service-module. Het is een wrapper voor de InstalUtil-tool.

Het onthult 3 commando’s

 • Install-Service – roept  InstallUtil.exe pathToExecutablecommando op
 • Install-ServiceIfNotInstalled – eerst wordt gecontroleerd of de service is
  geïnstalleerd indien niet, voer de methode uit Install-Service
 • Uninstall-Service- het verwijdert de service. ServiceName van het pad naar het uitvoerbare bestand kan worden gebruikt.

De code voor deze module kan hier

worden bekeken


Antwoord 11

 1. start de opdrachtprompt (CMD) met beheerdersrechten.
 2. Typ c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\installutil.exe [uw Windows-servicepad naar exe]
 3. Druk op Return

Antwoord 12

de volgende code , installeer en verwijder de Service,

Open de opdrachtprompt en voer het programma uit als beheerder, voer de onderstaande opdracht uit en druk op enter.

Syntaxis

Installeren

C:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319>InstallUtil.exe + Your copied path + \your service name + .exe

bijv. :Ons pad
InstallUtil.exe C:\MyFirstService\bin\Debug\MyFirstService.exe

Deïnstalleren

C:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319>InstallUtil.exe -u + Your copied path + \your service name + .exe

bijv.: Ons pad InstallUtil.exe -u C:\MyFirstService\bin\Debug\MyFirstService.exe

voor meer hulp kun je de volgende link bekijken: voorbeeldprogramma


Antwoord 13

open de opdrachtprompt voor ontwikkelaars als beheerder en navigeer naar

cd C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319

Gebruik nu het pad waar uw .exedaar is

InstallUtil "D:\backup\WindowsService\WindowsService1\WindowsService1\obj\Debug\TestService.exe"

Antwoord 14

Volg deze stappen bij het implementeren van de Windows-service, verlies geen tijd:

 1. Voer de opdrachtprompt uit met de beheerdersrechten

 2. Verzeker u van de release-modus bij het compileren in uw IDE

 3. Geef een type aan uw projectinstallateur in de ontwerpweergave

 4. Selecteer het authenticatietype in overeenstemming met de case

 5. Verzeker u van softwareafhankelijkheden: als u een certificaat gebruikt, installeer het dan correct

 6. Ga naar je console en schrijf dit:

  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\yourRecentVersion\installutil.exe c:\yourservice.exe

er is een verborgen -i argument voor het exe-pad -i c:\je kunt -ugebruiken om te verwijderen

 1. Zoek uw .exe-pad naar een logbestand. U kunt gebeurtenisviewer gebruiken om waarnemen in de functie

Antwoord 15

wanneer uw assembly-versie en uw Visual studio-project Biuld-instelling op dot net 2 of 4 met dezelfde versie worden geïnstalleerd.

installatieservice met installutildiezelfde versie

indien ingebouwd puntnet 4

Typ c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\installutil.exe

indien ingebouwd puntnet 2

Typ c:\windows\microsoft.net\framework\v2.0.11319\installutil.exe


Antwoord 16

1.Selecteer in het menu Start de map Visual Studio en selecteer vervolgens Opdrachtprompt voor ontwikkelaar voor VS .

2.De Developer Command Prompt voor Visual Studio verschijnt.

3.Ga naar de map waar het gecompileerde uitvoerbare bestand van uw project zich bevindt.

4.Voer InstallUtil.exe uit vanaf de opdrachtprompt met het uitvoerbare bestand van uw project als parameter


Antwoord 17

U kunt InstallUtil gebruiken om elke Windows-service te installeren.
1: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319 in de opdrachtprompt uitgevoerd als beheerder.
2: Kopieer het Exe-pad en typ InstallUtil.exe “uw exe-pad”
en druk op enter.

Als je visuele uitwerking wilt. Ga naar onderstaande link.
Het heeft me erg geholpen.

https://youtu.be/yrdyYxzI7SE


Antwoord 18

u kunt doen met de opdrachtprompt en schrijven:
C:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe -i “.EXE-bestand van vensterservice”


Antwoord 19

U moet de opdrachtprompt openen, ga naar

C:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\InstallUtil.exe -i ".EXE file of window service"


Antwoord 20

Open de opdrachtprompt als beheerder, ga naar uw map waar uw .exezich bevindt.
Exeinstalleren als service

D:\YourFolderName\YourExeName /i

Gebruik /uom de installatie ongedaan te maken.

Other episodes