Een verticaal scheidingsteken in een menu, werkbalk, stapelpaneel, enz. – Is dat mogelijk?

Ik wil het besturingselement Separator op een verticale manier gebruiken (laten we zeggen in een horizontaal StackPanel).

Zoeken rond Ik vond deze methode, maar het maakt geen gebruik van het scheidingsteken, maar gebruikt randen en rechthoeken.
https://social. msdn.microsoft.com/forums/en-US/wpf/thread/eab865be-ad9b-45ed-b9d8-fc93f737b163

Is het mogelijk om de Separator-bediening verticaal te gebruiken?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ook:

<Separator Style="{StaticResource {x:Static ToolBar.SeparatorStyleKey}}" />

Antwoord 2, autoriteit 28%

Verticale scheidingsteken

<Style x:Key="VerticalSeparatorStyle" 
    TargetType="{x:Type Separator}"
    BasedOn="{StaticResource {x:Type Separator}}">
  <Setter Property="Margin" Value="6,0,6,0"/>
  <Setter Property="LayoutTransform">
    <Setter.Value>
      <TransformGroup>
        <TransformGroup.Children>
          <TransformCollection>
            <RotateTransform Angle="90"/>
          </TransformCollection>
        </TransformGroup.Children>
      </TransformGroup>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

Wat zo kan worden gebruikt

<Separator Style="{DynamicResource VerticalSeparatorStyle}" />

Other episodes