Een lokale repository bijwerken met wijzigingen van een GitHub-repository

Ik heb een project dat lokaal van GitHub wordt gecontroleerd, en dat de Remote Repository heeft sindsdien de wijzigingen aangebracht. Wat is het juiste commando om mijn lokale kopie bij te werken met de nieuwste wijzigingen?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

Waarschijnlijk:

git pull origin master

Antwoord 2, Autoriteit 12%

Dit zou moeten werken voor elke standaard repo:

git pull origin master

Als uw standaardtak anders is dan master, moet u de taknaam opgeven:

git pull origin my_default_branch_name

Antwoord 3, Autoriteit 7%

git fetch [remotename]

U moet echter eventuele wijzigingen in uw lokale vestigingen samenvoegen. Als je op een filiaal bent dat een afgelegen filiaal op Github volgt, dan

git pull

zal eerst een fetch doen en vervolgens samenvoegen in de gevolgde tak


Antwoord 4, Autoriteit 2%

Deze vraag is heel algemeen en er zijn een paar aannames die ik zal aanbrengen om het een beetje te vereenvoudigen. We nemen aan dat u uw masterBranch wilt bijwerken.

Als u niet lokaal wijzigingen hebt aangebracht, kunt u git pullgebruiken om nieuwe commits naar voegt u toe te voegen aan uw master.

git pull origin master

Als u wijzigingen aanbrengt en u wilt voorkomen dat u een nieuwe samenvoeging commit wilt toevoegen, gebruikt u git pull --rebase.

git pull --rebase origin master

git pull --rebaseWerkt, zelfs als u geen wijzigingen hebt aangebracht en waarschijnlijk uw beste oproep is.


Antwoord 5, Autoriteit 2%

Met een reeds ingestelde oorsprong Master, moet u gewoon de onderstaande opdracht gebruiken –

git pull "https://github.com/yourUserName/yourRepo.git"

Antwoord 6

Om uit de standaard branch te halen, zouden nieuwe repositories het commando moeten gebruiken:

git pull origin main

Github heeft in 2020 de naamgevingsconventie van de standaardbranch gewijzigd van master in main. https://github.com/github/ hernoemen


Antwoord 7

Volledige workflow voor het uitchecken van een branch en het ophalen van wijzigingen van master

Trek aan alle afgelegen vertakkingen

git pull –all

Nu alle vestigingen weergeven

git branch -a

Download uw filiaal

git checkout -b <feature branch name copied from list of branches above>

Toont de huidige tak. Moet <feature branch>tonen met * ervoor

git branch

Afrekenen verandert van master naar huidige branch

git pull origin master

OF een andere <feature branch>afrekenen in de huidige branch

git pull origin <feature-branch>


Antwoord 8

Na Git Clone, als je de remote branches wilt gebruiken

git fetch --all

Vervolgens afrekenen in het gewenste filiaal

git checkout the-branch-you-need

Other episodes