Een geheel getal in WPF-bronnen?

Is dat mogelijk om een ​​geheel getal in te stellen in WPF control Resources?!

<UserControl.Resources>
  <SolidColorBrush x:Key="MyLineBrush" Color="LightGreen" />
  ??? <Integer x:Key="MyStrokeThickness" Value="2" /> ???
  <Style TargetType="local:MyLine" x:Key="MyLineStyleKey">  
    <Setter Property="Stroke" 
      Value="{DynamicResource MyLineBrush}"/>
    <Setter Property="StrokeThickness" 
      Value="{DynamicResource MyStrokeThickness}"/>
  </Style>

Om de waarden MyLineBrushen MyStrokeThicknessdynamisch te wijzigen…


Antwoord 1, autoriteit 100%

Om die aangifte te doen, moet u de naamruimte Systemimporteren:

xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"

<sys:Int32 x:Key="MyValue">1234</sys:Int32>

Opmerking: u moet een Doublegebruiken voor de meeste WPF-eigenschappen in plaats van een Int32


Antwoord 2, autoriteit 6%

Voor StrokeThicknesszou het

. moeten zijn

<system:Double x:Key="ThemeIconStrokeThickness">1</system:Double>

Antwoord 3

Het lijkt erop dat de Algemene Vergadering is gewijzigd, bijgewerkt voor 2020:

xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=System.Runtime"
<sys:Int32 x:Key="MyValue">1234</sys:Int32>

Other episodes