Een algemene boomimplementatie?

Ik wil een algemene boomstructuur bouwen waarvan het hoofdknooppunt ‘n’ kinderen bevat, en die kinderen kunnen andere kinderen bevatten…..


Antwoord 1, autoriteit 100%

Een boom in Python is vrij eenvoudig. Maak een klas met gegevens en een lijst met kinderen. Elk kind is een instantie van dezelfde klas. Dit is een algemene boom.

class Node(object):
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.children = []
  def add_child(self, obj):
    self.children.append(obj)

Interactie daarna:

>>> n = Node(5)
>>> p = Node(6)
>>> q = Node(7)
>>> n.add_child(p)
>>> n.add_child(q)
>>> n.children
[<__main__.Node object at 0x02877FF0>, <__main__.Node object at 0x02877F90>]
>>> for c in n.children:
...  print c.data
... 
6
7
>>> 

Dit is een heel basaal skelet, niet geabstraheerd of zo. De daadwerkelijke code hangt af van uw specifieke behoeften – ik probeer alleen aan te tonen dat dit heel eenvoudig is in Python.


Antwoord 2, autoriteit 9%

Ik heb een Python [3] tree-implementatie op mijn site gepubliceerd: http:/ /www.quesucede.com/page/show/id/python_3_tree_implementation.

Ik hoop dat het van nut is,

Ok, hier is de code:

import uuid
def sanitize_id(id):
  return id.strip().replace(" ", "")
(_ADD, _DELETE, _INSERT) = range(3)
(_ROOT, _DEPTH, _WIDTH) = range(3)
class Node:
  def __init__(self, name, identifier=None, expanded=True):
    self.__identifier = (str(uuid.uuid1()) if identifier is None else
        sanitize_id(str(identifier)))
    self.name = name
    self.expanded = expanded
    self.__bpointer = None
    self.__fpointer = []
  @property
  def identifier(self):
    return self.__identifier
  @property
  def bpointer(self):
    return self.__bpointer
  @bpointer.setter
  def bpointer(self, value):
    if value is not None:
      self.__bpointer = sanitize_id(value)
  @property
  def fpointer(self):
    return self.__fpointer
  def update_fpointer(self, identifier, mode=_ADD):
    if mode is _ADD:
      self.__fpointer.append(sanitize_id(identifier))
    elif mode is _DELETE:
      self.__fpointer.remove(sanitize_id(identifier))
    elif mode is _INSERT:
      self.__fpointer = [sanitize_id(identifier)]
class Tree:
  def __init__(self):
    self.nodes = []
  def get_index(self, position):
    for index, node in enumerate(self.nodes):
      if node.identifier == position:
        break
    return index
  def create_node(self, name, identifier=None, parent=None):
    node = Node(name, identifier)
    self.nodes.append(node)
    self.__update_fpointer(parent, node.identifier, _ADD)
    node.bpointer = parent
    return node
  def show(self, position, level=_ROOT):
    queue = self[position].fpointer
    if level == _ROOT:
      print("{0} [{1}]".format(self[position].name, self[position].identifier))
    else:
      print("\t"*level, "{0} [{1}]".format(self[position].name, self[position].identifier))
    if self[position].expanded:
      level += 1
      for element in queue:
        self.show(element, level) # recursive call
  def expand_tree(self, position, mode=_DEPTH):
    # Python generator. Loosly based on an algorithm from 'Essential LISP' by
    # John R. Anderson, Albert T. Corbett, and Brian J. Reiser, page 239-241
    yield position
    queue = self[position].fpointer
    while queue:
      yield queue[0]
      expansion = self[queue[0]].fpointer
      if mode is _DEPTH:
        queue = expansion + queue[1:] # depth-first
      elif mode is _WIDTH:
        queue = queue[1:] + expansion # width-first
  def is_branch(self, position):
    return self[position].fpointer
  def __update_fpointer(self, position, identifier, mode):
    if position is None:
      return
    else:
      self[position].update_fpointer(identifier, mode)
  def __update_bpointer(self, position, identifier):
    self[position].bpointer = identifier
  def __getitem__(self, key):
    return self.nodes[self.get_index(key)]
  def __setitem__(self, key, item):
    self.nodes[self.get_index(key)] = item
  def __len__(self):
    return len(self.nodes)
  def __contains__(self, identifier):
    return [node.identifier for node in self.nodes if node.identifier is identifier]
if __name__ == "__main__":
  tree = Tree()
  tree.create_node("Harry", "harry") # root node
  tree.create_node("Jane", "jane", parent = "harry")
  tree.create_node("Bill", "bill", parent = "harry")
  tree.create_node("Joe", "joe", parent = "jane")
  tree.create_node("Diane", "diane", parent = "jane")
  tree.create_node("George", "george", parent = "diane")
  tree.create_node("Mary", "mary", parent = "diane")
  tree.create_node("Jill", "jill", parent = "george")
  tree.create_node("Carol", "carol", parent = "jill")
  tree.create_node("Grace", "grace", parent = "bill")
  tree.create_node("Mark", "mark", parent = "jane")
  print("="*80)
  tree.show("harry")
  print("="*80)
  for node in tree.expand_tree("harry", mode=_WIDTH):
    print(node)
  print("="*80)

Antwoord 3, Autoriteit 9%

AnyTree

Ik raad https://pypi.python.org/pypi/anytree

Voorbeeld

from anytree import Node, RenderTree
udo = Node("Udo")
marc = Node("Marc", parent=udo)
lian = Node("Lian", parent=marc)
dan = Node("Dan", parent=udo)
jet = Node("Jet", parent=dan)
jan = Node("Jan", parent=dan)
joe = Node("Joe", parent=dan)
print(udo)
Node('/Udo')
print(joe)
Node('/Udo/Dan/Joe')
for pre, fill, node in RenderTree(udo):
  print("%s%s" % (pre, node.name))
Udo
├── Marc
│  └── Lian
└── Dan
  ├── Jet
  ├── Jan
  └── Joe
print(dan.children)
(Node('/Udo/Dan/Jet'), Node('/Udo/Dan/Jan'), Node('/Udo/Dan/Joe'))

Functies

Anytree heeft ook een krachtige API met:

 • Simple Tree Creation
 • Simple Tree Modification
 • pre-order tree iteration
 • post-order tree iteration
 • Relative en absolute knooppaden op
 • lopen van het ene knooppunt naar een andere.
 • Boomweergave (zie voorbeeld hierboven)
 • Node Bevestig / Detach Hookups

Antwoord 4

node = { 'parent':0, 'left':0, 'right':0 }
import copy
root = copy.deepcopy(node)
root['parent'] = -1
left = copy

Gewoon om een ​​andere gedachte aan implementatie weer te geven als u zich aan de “OOP” houdt

class Node:
  def __init__(self,data):
    self.data = data
    self.child = {}
  def append(self, title, child):
    self.child[title] = child
CEO = Node( ('ceo', 1000) )
CTO = ('cto',100)
CFO = ('cfo', 10)
CEO.append('left child', CTO)
CEO.append('right child', CFO)
print CEO.data
print ' ', CEO.child['left child']
print ' ', CEO.child['right child']

Other episodes