Een afbeelding weergeven met Python

Ik heb geprobeerd IPython.display te gebruiken met de volgende code:

from IPython.display import display, Image
display(Image(filename='MyImage.png'))

Ik heb ook geprobeerd matplotlib te gebruiken met de volgende code:

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
plt.imshow(mpimg.imread('MyImage.png'))

In beide gevallen wordt er niets weergegeven, zelfs geen foutmelding.


Antwoord 1, autoriteit 100%

Als je matplotlib gebruikt en de afbeelding in je interactieve notebook wilt tonen, probeer dan het volgende:

%pylab inline
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg
img = mpimg.imread('your_image.png')
imgplot = plt.imshow(img)
plt.show()

Antwoord 2, autoriteit 18%

Als je matplotlibgebruikt, moet je de afbeelding tonen met plt.show()tenzij je niet in de interactieve modus bent.
Bijv.:

plt.figure()
plt.imshow(sample_image) 
plt.show() # display it

Antwoord 3, autoriteit 14%

Op een veel eenvoudigere manier kunt u hetzelfde doen met

from PIL import Image
image = Image.open('image.jpg')
image.show()

Antwoord 4, autoriteit 4%

Het gebruik van opencv-python is sneller voor meer bewerking van de afbeelding:

import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
im = cv2.imread('image.jpg')
im_resized = cv2.resize(im, (224, 224), interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
plt.imshow(cv2.cvtColor(im_resized, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.show()

Antwoord 5, autoriteit 2%

Je eerste suggestie werkt voor mij

from IPython.display import display, Image
display(Image(filename='path/to/image.jpg'))

Antwoord 6, autoriteit 2%

Het is simpel
Gebruik de volgende pseudo-code

from pylab import imread,subplot,imshow,show
import matplotlib.pyplot as plt
image = imread('...') // choose image location
plt.imshow(image)

plt.show()// dit toont je de afbeelding op de console.


Antwoord 7, autoriteit 2%

Met Jupyter Notebook kan de code zo simpel zijn als het volgende.

%matplotlib inline
from IPython.display import Image
Image('your_image.png')

Soms zou je een reeks afbeeldingen in een for-lus willen weergeven, in welk geval je displayen Imagezou willen combineren om het te laten werken.

%matplotlib inline
from IPython.display import display, Image
for your_image in your_images:
  display(Image('your_image'))

Antwoord 8

Uw code:

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.image as mpimg

Wat het zou moeten zijn:

plt.imshow(mpimg.imread('MyImage.png'))
File_name = mpimg.imread('FilePath')
plt.imshow(FileName)
plt.show()

je mist een plt.show()tenzij je in Jupyter-notebook zit, andere IDE’s geven niet automatisch plots weer, dus je moet plt.show()elke keer dat u een plot wilt weergeven of een wijziging wilt aanbrengen in een bestaande plot in vervolgcode.


Antwoord 9

import IPython.display as display
from PIL import Image
image_path = 'my_image.jpg'
display.display(Image.open(image_path))

Antwoord 10

Oplossing voor Jupyter notebook PIL-beeldvisualisatie met willekeurig aantal afbeeldingen:

def show(*imgs, **kwargs):
  '''Show in Jupyter notebook one or sequence of PIL images in a row. figsize - optional parameter, controlling size of the image.
  Examples:
  show(img)
  show(img1,img2,img3)
  show(img1,img2,figsize=[8,8])
  '''
  if 'figsize' not in kwargs:
    figsize = [9,9]
  else:
    figsize = kwargs['figsize']
  fig, ax = plt.subplots(1,len(imgs),figsize=figsize)
  if len(imgs)==1:
    ax=[ax]
  for num,img in enumerate(imgs):
    ax[num].imshow(img)
    ax[num].axis('off')
  tight_layout()

Antwoord 11

Om afbeeldingen in python weer te geven, kun je een tool gebruiken die ik heb gemaakt.

 1. Python3 installeren:

  • apt install python3
 2. Kloon de opslagplaats:

 3. Python vereiste bibliotheken installeren:

  • cd print-image-in-terminal
  • pip3 installeer numpy
  • pip3 kussen installeren

Gebruik:
python3 print_image.py [pad naar afbeelding]

Voorbeelden:
python3 print_image.py sinchan.jpg

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − two =

Other episodes