Downloadbestand met Javascript / JQuery

Ik heb een zeer vergelijkbare vereiste opgegeven hier .

Ik moet de browser van de gebruiker een download handmatig starten wanneer $('a#someID').click();

Maar ik kan de window.href-methode niet gebruiken, omdat het de huidige pagina-inhoud vervangt met het bestand dat u probeert te downloaden.

In plaats daarvan wil ik de download in nieuw venster / tabblad openen. Hoe is dit mogelijk?


Antwoord 1, Autoriteit 100%

Gebruik een onzichtbare <iframe>:

<iframe id="my_iframe" style="display:none;"></iframe>
<script>
function Download(url) {
  document.getElementById('my_iframe').src = url;
};
</script>

Om de browser te forceren om een ​​bestand te downloaden, zou het anders kunnen worden weergegeven (zoals HTML of Text-bestanden), hebt u de server nodig om het bestand van het bestand MIME TYPE naar een ongewenste waarde, zoals application/x-please-download-meof alternatief application/octet-stream, die wordt gebruikt voor arbitraire binaire gegevens.

Als u het alleen op een nieuw tabblad wilt openen, is de enige manier om dit te doen voor de gebruiker om een ​​koppeling op een link met de targetkenmerk ingesteld op _blank.

in jQuery:

$('a#someID').attr({target: '_blank', 
          href : 'http://localhost/directory/file.pdf'});

Wanneer die koppeling wordt geklikt, downloadt het het bestand in een nieuw tabblad / venster.


Antwoord 2, Autoriteit 66%

2019 Moderne browsers update

Dit is de aanpak die ik nu aanbeveelt met een paar voorbeeldingen:

 • Een relatief moderne browser is vereist
 • Als het bestand naar verwachting zeer groot is , zou u waarschijnlijk iets dergelijks willen doen dat lijkt op de oorspronkelijke aanpak (iframe en cookie) omdat een deel van de onderstaande bewerkingen waarschijnlijk systeemgeheugen op zijn minst zo groot kunnen consumeren het bestand dat wordt gedownload en / of andere interessante bijwerkingen van de CPU.
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1')
 .then(resp => resp.blob())
 .then(blob => {
  const url = window.URL.createObjectURL(blob);
  const a = document.createElement('a');
  a.style.display = 'none';
  a.href = url;
  // the filename you want
  a.download = 'todo-1.json';
  document.body.appendChild(a);
  a.click();
  window.URL.revokeObjectURL(url);
  alert('your file has downloaded!'); // or you know, something with better UX...
 })
 .catch(() => alert('oh no!'));

Antwoord 3, Autoriteit 41%

function downloadURI(uri, name) 
{
  var link = document.createElement("a");
  // If you don't know the name or want to use
  // the webserver default set name = ''
  link.setAttribute('download', name);
  link.href = uri;
  document.body.appendChild(link);
  link.click();
  link.remove();
}

Controleer of uw doelbrowser (s) het bovenstaande fragment soepel zal uitvoeren:
http: // caniuse .com / # feat = download


Antwoord 4, autoriteit 18%

Het verbaast me dat niet veel mensen het downloadkenmerk voor een element kennen. Help alsjeblieft om het te verspreiden! U kunt een verborgen html-link hebben en er nep op klikken. Als de html-link het downloadkenmerk heeft, wordt het bestand gedownload, niet bekeken, wat er ook gebeurt. Hier is de code. Het zal een kattenfoto downloaden als het het kan vinden.

document.getElementById('download').click();
<a href="https://docs.google.com/uc?id=0B0jH18Lft7ypSmRjdWg1c082Y2M" download id="download" hidden></a>

Antwoord 5, autoriteit 14%

Ik raad aan om het kenmerk downloadte gebruiken om te downloaden in plaats van jQuery:

<a href="your_link" download> file_name </a>

Hiermee wordt uw bestand gedownload zonder het te openen.


Antwoord 6, autoriteit 5%

Als u jQuery al gebruikt, kunt u hiervan profiteren om een kleiner fragment te maken
Een jQuery-versie van het antwoord van Andrew:

var $idown; // Keep it outside of the function, so it's initialized once.
downloadURL : function(url) {
 if ($idown) {
  $idown.attr('src',url);
 } else {
  $idown = $('<iframe>', { id:'idown', src:url }).hide().appendTo('body');
 }
},
//... How to use it:
downloadURL('https://whatever.com/file.pdf');

Antwoord 7, Autoriteit 3%

Werkt op Chrome, Firefox en IE8 en hoger.

var link=document.createElement('a');
document.body.appendChild(link);
link.href=url ;
link.click();

Antwoord 8, Autoriteit 3%

Dit kan handig zijn als u niet hoeft te navigeren om een ​​andere pagina te navigeren.
Dit is basis JavaScript-functie, dus kan in elk platform worden gebruikt waar Backend in JavaScript staat

window.location.assign('any url or file path')

Antwoord 9, Autoriteit 2%

Eenvoudig voorbeeld met behulp van een iframe

function downloadURL(url) {
  var hiddenIFrameID = 'hiddenDownloader',
    iframe = document.getElementById(hiddenIFrameID);
  if (iframe === null) {
    iframe = document.createElement('iframe');
    iframe.id = hiddenIFrameID;
    iframe.style.display = 'none';
    document.body.appendChild(iframe);
  }
  iframe.src = url;
};

Bel vervolgens de functie waar u maar wilt:

downloadURL('path/to/my/file');


Antwoord 10, Autoriteit 2%

Slechts zeven jaar later hier komt een soepeler met één regel met een formulier in plaats van een iframe of link:

$('<form></form>')
   .attr('action', filePath)
   .appendTo('body').submit().remove();

Ik heb dit getest in

 • chroom 55
 • firefox 50
 • EDGE IE8-10
 • IOS 10 (Safari / Chrome)
 • Android Chrome

Als iemand de nadelen van deze oplossing kent, zou ik er erg blij zijn om over hen te horen.


Volledige demo:

<html>
<head><script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.js"></script></head>
<body>
<script>
  var filePath = window.prompt("Enter a file URL","http://jqueryui.com/resources/download/jquery-ui-1.12.1.zip");
  $('<form></form>').attr('action', filePath).appendTo('body').submit().remove();
</script>
</body>
</html>

Antwoord 11, Autoriteit 2%

Ik heb uiteindelijk het onderstaande fragment gehaald en het werkt in de meeste browsers, niet getest in IE.

let data = JSON.stringify([{email: "[email protected]", name: "test"}, {email: "[email protected]", name: "anothertest"}]);
let type = "application/json", name = "testfile.json";
downloader(data, type, name)
function downloader(data, type, name) {
	let blob = new Blob([data], {type});
	let url = window.URL.createObjectURL(blob);
	downloadURI(url, name);
	window.URL.revokeObjectURL(url);
}
function downloadURI(uri, name) {
  let link = document.createElement("a");
  link.download = name;
  link.href = uri;
  link.click();
}

Antwoord 12

Ik weet niet of de vraag gewoon te oud is, maar het instellen van raam. Locatie aan een download-URL zal werken, zolang het Download MIME-type correct is (bijvoorbeeld een ZIP-archief).

var download = function(downloadURL) {
  location = downloadURL;
});
download('http://example.com/archive.zip'); //correct usage
download('http://example.com/page.html'); //DON'T

Antwoord 13

Meest complete en werkende (geteste) code voor het downloaden van gegevens voor Firefox, Chrome en IE-code volgt. Stel dat gegevens zich in Texarea bevinden, die ID = ‘Textarea_area’ en FileName heeft, is de naam van het bestand waar gegevens worden gedownload.

function download(filename) {
  if (typeof filename==='undefined') filename = ""; // default
  value = document.getElementById('textarea_area').value;
  filetype="text/*";
  extension=filename.substring(filename.lastIndexOf("."));
  for (var i = 0; i < extToMIME.length; i++) {
    if (extToMIME[i][0].localeCompare(extension)==0) {
      filetype=extToMIME[i][1];
      break;
    }
  }
  var pom = document.createElement('a');
  pom.setAttribute('href', 'data: '+filetype+';charset=utf-8,' + '\ufeff' + encodeURIComponent(value)); // Added BOM too
  pom.setAttribute('download', filename);
  if (document.createEvent) {
    if (navigator.userAgent.indexOf('MSIE') !== -1 || navigator.appVersion.indexOf('Trident/') > 0) { // IE
      blobObject = new Blob(['\ufeff'+value]);
      window.navigator.msSaveBlob(blobObject, filename);
    } else { // FF, Chrome
      var event = document.createEvent('MouseEvents');
      event.initEvent('click', true, true);
      pom.dispatchEvent(event);
    }
  } else if( document.createEventObject ) { // Have No Idea
    var evObj = document.createEventObject();
    pom.fireEvent( 'onclick' , evObj );
  } else { // For Any Case
    pom.click();
  }
}

en bel dan gewoon

<a href="javascript:download();">Download</a>

Voor het starten van de download.

Array voor het instellen van het juiste MIME-type voor downloaddialoog KAN het volgende zijn:

// ----------------------- Extensions to MIME --------- //
    // List of mime types
    // combination of values from Windows 7 Registry and 
    // from C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config
    // some added, including .7z and .dat
  var extToMIME = [
    [".323", "text/h323"],
    [".3g2", "video/3gpp2"],
    [".3gp", "video/3gpp"],
    [".3gp2", "video/3gpp2"],
    [".3gpp", "video/3gpp"],
    [".7z", "application/x-7z-compressed"],
    [".aa", "audio/audible"],
    [".AAC", "audio/aac"],
    [".aaf", "application/octet-stream"],
    [".aax", "audio/vnd.audible.aax"],
    [".ac3", "audio/ac3"],
    [".aca", "application/octet-stream"],
    [".accda", "application/msaccess.addin"],
    [".accdb", "application/msaccess"],
    [".accdc", "application/msaccess.cab"],
    [".accde", "application/msaccess"],
    [".accdr", "application/msaccess.runtime"],
    [".accdt", "application/msaccess"],
    [".accdw", "application/msaccess.webapplication"],
    [".accft", "application/msaccess.ftemplate"],
    [".acx", "application/internet-property-stream"],
    [".AddIn", "text/xml"],
    [".ade", "application/msaccess"],
    [".adobebridge", "application/x-bridge-url"],
    [".adp", "application/msaccess"],
    [".ADT", "audio/vnd.dlna.adts"],
    [".ADTS", "audio/aac"],
    [".afm", "application/octet-stream"],
    [".ai", "application/postscript"],
    [".aif", "audio/x-aiff"],
    [".aifc", "audio/aiff"],
    [".aiff", "audio/aiff"],
    [".air", "application/vnd.adobe.air-application-installer-package+zip"],
    [".amc", "application/x-mpeg"],
    [".application", "application/x-ms-application"],
    [".art", "image/x-jg"],
    [".asa", "application/xml"],
    [".asax", "application/xml"],
    [".ascx", "application/xml"],
    [".asd", "application/octet-stream"],
    [".asf", "video/x-ms-asf"],
    [".ashx", "application/xml"],
    [".asi", "application/octet-stream"],
    [".asm", "text/plain"],
    [".asmx", "application/xml"],
    [".aspx", "application/xml"],
    [".asr", "video/x-ms-asf"],
    [".asx", "video/x-ms-asf"],
    [".atom", "application/atom+xml"],
    [".au", "audio/basic"],
    [".avi", "video/x-msvideo"],
    [".axs", "application/olescript"],
    [".bas", "text/plain"],
    [".bcpio", "application/x-bcpio"],
    [".bin", "application/octet-stream"],
    [".bmp", "image/bmp"],
    [".c", "text/plain"],
    [".cab", "application/octet-stream"],
    [".caf", "audio/x-caf"],
    [".calx", "application/vnd.ms-office.calx"],
    [".cat", "application/vnd.ms-pki.seccat"],
    [".cc", "text/plain"],
    [".cd", "text/plain"],
    [".cdda", "audio/aiff"],
    [".cdf", "application/x-cdf"],
    [".cer", "application/x-x509-ca-cert"],
    [".chm", "application/octet-stream"],
    [".class", "application/x-java-applet"],
    [".clp", "application/x-msclip"],
    [".cmx", "image/x-cmx"],
    [".cnf", "text/plain"],
    [".cod", "image/cis-cod"],
    [".config", "application/xml"],
    [".contact", "text/x-ms-contact"],
    [".coverage", "application/xml"],
    [".cpio", "application/x-cpio"],
    [".cpp", "text/plain"],
    [".crd", "application/x-mscardfile"],
    [".crl", "application/pkix-crl"],
    [".crt", "application/x-x509-ca-cert"],
    [".cs", "text/plain"],
    [".csdproj", "text/plain"],
    [".csh", "application/x-csh"],
    [".csproj", "text/plain"],
    [".css", "text/css"],
    [".csv", "text/csv"],
    [".cur", "application/octet-stream"],
    [".cxx", "text/plain"],
    [".dat", "application/octet-stream"],
    [".datasource", "application/xml"],
    [".dbproj", "text/plain"],
    [".dcr", "application/x-director"],
    [".def", "text/plain"],
    [".deploy", "application/octet-stream"],
    [".der", "application/x-x509-ca-cert"],
    [".dgml", "application/xml"],
    [".dib", "image/bmp"],
    [".dif", "video/x-dv"],
    [".dir", "application/x-director"],
    [".disco", "text/xml"],
    [".dll", "application/x-msdownload"],
    [".dll.config", "text/xml"],
    [".dlm", "text/dlm"],
    [".doc", "application/msword"],
    [".docm", "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12"],
    [".docx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"],
    [".dot", "application/msword"],
    [".dotm", "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12"],
    [".dotx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template"],
    [".dsp", "application/octet-stream"],
    [".dsw", "text/plain"],
    [".dtd", "text/xml"],
    [".dtsConfig", "text/xml"],
    [".dv", "video/x-dv"],
    [".dvi", "application/x-dvi"],
    [".dwf", "drawing/x-dwf"],
    [".dwp", "application/octet-stream"],
    [".dxr", "application/x-director"],
    [".eml", "message/rfc822"],
    [".emz", "application/octet-stream"],
    [".eot", "application/octet-stream"],
    [".eps", "application/postscript"],
    [".etl", "application/etl"],
    [".etx", "text/x-setext"],
    [".evy", "application/envoy"],
    [".exe", "application/octet-stream"],
    [".exe.config", "text/xml"],
    [".fdf", "application/vnd.fdf"],
    [".fif", "application/fractals"],
    [".filters", "Application/xml"],
    [".fla", "application/octet-stream"],
    [".flr", "x-world/x-vrml"],
    [".flv", "video/x-flv"],
    [".fsscript", "application/fsharp-script"],
    [".fsx", "application/fsharp-script"],
    [".generictest", "application/xml"],
    [".gif", "image/gif"],
    [".group", "text/x-ms-group"],
    [".gsm", "audio/x-gsm"],
    [".gtar", "application/x-gtar"],
    [".gz", "application/x-gzip"],
    [".h", "text/plain"],
    [".hdf", "application/x-hdf"],
    [".hdml", "text/x-hdml"],
    [".hhc", "application/x-oleobject"],
    [".hhk", "application/octet-stream"],
    [".hhp", "application/octet-stream"],
    [".hlp", "application/winhlp"],
    [".hpp", "text/plain"],
    [".hqx", "application/mac-binhex40"],
    [".hta", "application/hta"],
    [".htc", "text/x-component"],
    [".htm", "text/html"],
    [".html", "text/html"],
    [".htt", "text/webviewhtml"],
    [".hxa", "application/xml"],
    [".hxc", "application/xml"],
    [".hxd", "application/octet-stream"],
    [".hxe", "application/xml"],
    [".hxf", "application/xml"],
    [".hxh", "application/octet-stream"],
    [".hxi", "application/octet-stream"],
    [".hxk", "application/xml"],
    [".hxq", "application/octet-stream"],
    [".hxr", "application/octet-stream"],
    [".hxs", "application/octet-stream"],
    [".hxt", "text/html"],
    [".hxv", "application/xml"],
    [".hxw", "application/octet-stream"],
    [".hxx", "text/plain"],
    [".i", "text/plain"],
    [".ico", "image/x-icon"],
    [".ics", "application/octet-stream"],
    [".idl", "text/plain"],
    [".ief", "image/ief"],
    [".iii", "application/x-iphone"],
    [".inc", "text/plain"],
    [".inf", "application/octet-stream"],
    [".inl", "text/plain"],
    [".ins", "application/x-internet-signup"],
    [".ipa", "application/x-itunes-ipa"],
    [".ipg", "application/x-itunes-ipg"],
    [".ipproj", "text/plain"],
    [".ipsw", "application/x-itunes-ipsw"],
    [".iqy", "text/x-ms-iqy"],
    [".isp", "application/x-internet-signup"],
    [".ite", "application/x-itunes-ite"],
    [".itlp", "application/x-itunes-itlp"],
    [".itms", "application/x-itunes-itms"],
    [".itpc", "application/x-itunes-itpc"],
    [".IVF", "video/x-ivf"],
    [".jar", "application/java-archive"],
    [".java", "application/octet-stream"],
    [".jck", "application/liquidmotion"],
    [".jcz", "application/liquidmotion"],
    [".jfif", "image/pjpeg"],
    [".jnlp", "application/x-java-jnlp-file"],
    [".jpb", "application/octet-stream"],
    [".jpe", "image/jpeg"],
    [".jpeg", "image/jpeg"],
    [".jpg", "image/jpeg"],
    [".js", "application/x-javascript"],
    [".json", "application/json"],
    [".jsx", "text/jscript"],
    [".jsxbin", "text/plain"],
    [".latex", "application/x-latex"],
    [".library-ms", "application/windows-library+xml"],
    [".lit", "application/x-ms-reader"],
    [".loadtest", "application/xml"],
    [".lpk", "application/octet-stream"],
    [".lsf", "video/x-la-asf"],
    [".lst", "text/plain"],
    [".lsx", "video/x-la-asf"],
    [".lzh", "application/octet-stream"],
    [".m13", "application/x-msmediaview"],
    [".m14", "application/x-msmediaview"],
    [".m1v", "video/mpeg"],
    [".m2t", "video/vnd.dlna.mpeg-tts"],
    [".m2ts", "video/vnd.dlna.mpeg-tts"],
    [".m2v", "video/mpeg"],
    [".m3u", "audio/x-mpegurl"],
    [".m3u8", "audio/x-mpegurl"],
    [".m4a", "audio/m4a"],
    [".m4b", "audio/m4b"],
    [".m4p", "audio/m4p"],
    [".m4r", "audio/x-m4r"],
    [".m4v", "video/x-m4v"],
    [".mac", "image/x-macpaint"],
    [".mak", "text/plain"],
    [".man", "application/x-troff-man"],
    [".manifest", "application/x-ms-manifest"],
    [".map", "text/plain"],
    [".master", "application/xml"],
    [".mda", "application/msaccess"],
    [".mdb", "application/x-msaccess"],
    [".mde", "application/msaccess"],
    [".mdp", "application/octet-stream"],
    [".me", "application/x-troff-me"],
    [".mfp", "application/x-shockwave-flash"],
    [".mht", "message/rfc822"],
    [".mhtml", "message/rfc822"],
    [".mid", "audio/mid"],
    [".midi", "audio/mid"],
    [".mix", "application/octet-stream"],
    [".mk", "text/plain"],
    [".mmf", "application/x-smaf"],
    [".mno", "text/xml"],
    [".mny", "application/x-msmoney"],
    [".mod", "video/mpeg"],
    [".mov", "video/quicktime"],
    [".movie", "video/x-sgi-movie"],
    [".mp2", "video/mpeg"],
    [".mp2v", "video/mpeg"],
    [".mp3", "audio/mpeg"],
    [".mp4", "video/mp4"],
    [".mp4v", "video/mp4"],
    [".mpa", "video/mpeg"],
    [".mpe", "video/mpeg"],
    [".mpeg", "video/mpeg"],
    [".mpf", "application/vnd.ms-mediapackage"],
    [".mpg", "video/mpeg"],
    [".mpp", "application/vnd.ms-project"],
    [".mpv2", "video/mpeg"],
    [".mqv", "video/quicktime"],
    [".ms", "application/x-troff-ms"],
    [".msi", "application/octet-stream"],
    [".mso", "application/octet-stream"],
    [".mts", "video/vnd.dlna.mpeg-tts"],
    [".mtx", "application/xml"],
    [".mvb", "application/x-msmediaview"],
    [".mvc", "application/x-miva-compiled"],
    [".mxp", "application/x-mmxp"],
    [".nc", "application/x-netcdf"],
    [".nsc", "video/x-ms-asf"],
    [".nws", "message/rfc822"],
    [".ocx", "application/octet-stream"],
    [".oda", "application/oda"],
    [".odc", "text/x-ms-odc"],
    [".odh", "text/plain"],
    [".odl", "text/plain"],
    [".odp", "application/vnd.oasis.opendocument.presentation"],
    [".ods", "application/oleobject"],
    [".odt", "application/vnd.oasis.opendocument.text"],
    [".one", "application/onenote"],
    [".onea", "application/onenote"],
    [".onepkg", "application/onenote"],
    [".onetmp", "application/onenote"],
    [".onetoc", "application/onenote"],
    [".onetoc2", "application/onenote"],
    [".orderedtest", "application/xml"],
    [".osdx", "application/opensearchdescription+xml"],
    [".p10", "application/pkcs10"],
    [".p12", "application/x-pkcs12"],
    [".p7b", "application/x-pkcs7-certificates"],
    [".p7c", "application/pkcs7-mime"],
    [".p7m", "application/pkcs7-mime"],
    [".p7r", "application/x-pkcs7-certreqresp"],
    [".p7s", "application/pkcs7-signature"],
    [".pbm", "image/x-portable-bitmap"],
    [".pcast", "application/x-podcast"],
    [".pct", "image/pict"],
    [".pcx", "application/octet-stream"],
    [".pcz", "application/octet-stream"],
    [".pdf", "application/pdf"],
    [".pfb", "application/octet-stream"],
    [".pfm", "application/octet-stream"],
    [".pfx", "application/x-pkcs12"],
    [".pgm", "image/x-portable-graymap"],
    [".pic", "image/pict"],
    [".pict", "image/pict"],
    [".pkgdef", "text/plain"],
    [".pkgundef", "text/plain"],
    [".pko", "application/vnd.ms-pki.pko"],
    [".pls", "audio/scpls"],
    [".pma", "application/x-perfmon"],
    [".pmc", "application/x-perfmon"],
    [".pml", "application/x-perfmon"],
    [".pmr", "application/x-perfmon"],
    [".pmw", "application/x-perfmon"],
    [".png", "image/png"],
    [".pnm", "image/x-portable-anymap"],
    [".pnt", "image/x-macpaint"],
    [".pntg", "image/x-macpaint"],
    [".pnz", "image/png"],
    [".pot", "application/vnd.ms-powerpoint"],
    [".potm", "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12"],
    [".potx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template"],
    [".ppa", "application/vnd.ms-powerpoint"],
    [".ppam", "application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12"],
    [".ppm", "image/x-portable-pixmap"],
    [".pps", "application/vnd.ms-powerpoint"],
    [".ppsm", "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12"],
    [".ppsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow"],
    [".ppt", "application/vnd.ms-powerpoint"],
    [".pptm", "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12"],
    [".pptx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation"],
    [".prf", "application/pics-rules"],
    [".prm", "application/octet-stream"],
    [".prx", "application/octet-stream"],
    [".ps", "application/postscript"],
    [".psc1", "application/PowerShell"],
    [".psd", "application/octet-stream"],
    [".psess", "application/xml"],
    [".psm", "application/octet-stream"],
    [".psp", "application/octet-stream"],
    [".pub", "application/x-mspublisher"],
    [".pwz", "application/vnd.ms-powerpoint"],
    [".qht", "text/x-html-insertion"],
    [".qhtm", "text/x-html-insertion"],
    [".qt", "video/quicktime"],
    [".qti", "image/x-quicktime"],
    [".qtif", "image/x-quicktime"],
    [".qtl", "application/x-quicktimeplayer"],
    [".qxd", "application/octet-stream"],
    [".ra", "audio/x-pn-realaudio"],
    [".ram", "audio/x-pn-realaudio"],
    [".rar", "application/octet-stream"],
    [".ras", "image/x-cmu-raster"],
    [".rat", "application/rat-file"],
    [".rc", "text/plain"],
    [".rc2", "text/plain"],
    [".rct", "text/plain"],
    [".rdlc", "application/xml"],
    [".resx", "application/xml"],
    [".rf", "image/vnd.rn-realflash"],
    [".rgb", "image/x-rgb"],
    [".rgs", "text/plain"],
    [".rm", "application/vnd.rn-realmedia"],
    [".rmi", "audio/mid"],
    [".rmp", "application/vnd.rn-rn_music_package"],
    [".roff", "application/x-troff"],
    [".rpm", "audio/x-pn-realaudio-plugin"],
    [".rqy", "text/x-ms-rqy"],
    [".rtf", "application/rtf"],
    [".rtx", "text/richtext"],
    [".ruleset", "application/xml"],
    [".s", "text/plain"],
    [".safariextz", "application/x-safari-safariextz"],
    [".scd", "application/x-msschedule"],
    [".sct", "text/scriptlet"],
    [".sd2", "audio/x-sd2"],
    [".sdp", "application/sdp"],
    [".sea", "application/octet-stream"],
    [".searchConnector-ms", "application/windows-search-connector+xml"],
    [".setpay", "application/set-payment-initiation"],
    [".setreg", "application/set-registration-initiation"],
    [".settings", "application/xml"],
    [".sgimb", "application/x-sgimb"],
    [".sgml", "text/sgml"],
    [".sh", "application/x-sh"],
    [".shar", "application/x-shar"],
    [".shtml", "text/html"],
    [".sit", "application/x-stuffit"],
    [".sitemap", "application/xml"],
    [".skin", "application/xml"],
    [".sldm", "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12"],
    [".sldx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide"],
    [".slk", "application/vnd.ms-excel"],
    [".sln", "text/plain"],
    [".slupkg-ms", "application/x-ms-license"],
    [".smd", "audio/x-smd"],
    [".smi", "application/octet-stream"],
    [".smx", "audio/x-smd"],
    [".smz", "audio/x-smd"],
    [".snd", "audio/basic"],
    [".snippet", "application/xml"],
    [".snp", "application/octet-stream"],
    [".sol", "text/plain"],
    [".sor", "text/plain"],
    [".spc", "application/x-pkcs7-certificates"],
    [".spl", "application/futuresplash"],
    [".src", "application/x-wais-source"],
    [".srf", "text/plain"],
    [".SSISDeploymentManifest", "text/xml"],
    [".ssm", "application/streamingmedia"],
    [".sst", "application/vnd.ms-pki.certstore"],
    [".stl", "application/vnd.ms-pki.stl"],
    [".sv4cpio", "application/x-sv4cpio"],
    [".sv4crc", "application/x-sv4crc"],
    [".svc", "application/xml"],
    [".swf", "application/x-shockwave-flash"],
    [".t", "application/x-troff"],
    [".tar", "application/x-tar"],
    [".tcl", "application/x-tcl"],
    [".testrunconfig", "application/xml"],
    [".testsettings", "application/xml"],
    [".tex", "application/x-tex"],
    [".texi", "application/x-texinfo"],
    [".texinfo", "application/x-texinfo"],
    [".tgz", "application/x-compressed"],
    [".thmx", "application/vnd.ms-officetheme"],
    [".thn", "application/octet-stream"],
    [".tif", "image/tiff"],
    [".tiff", "image/tiff"],
    [".tlh", "text/plain"],
    [".tli", "text/plain"],
    [".toc", "application/octet-stream"],
    [".tr", "application/x-troff"],
    [".trm", "application/x-msterminal"],
    [".trx", "application/xml"],
    [".ts", "video/vnd.dlna.mpeg-tts"],
    [".tsv", "text/tab-separated-values"],
    [".ttf", "application/octet-stream"],
    [".tts", "video/vnd.dlna.mpeg-tts"],
    [".txt", "text/plain"],
    [".u32", "application/octet-stream"],
    [".uls", "text/iuls"],
    [".user", "text/plain"],
    [".ustar", "application/x-ustar"],
    [".vb", "text/plain"],
    [".vbdproj", "text/plain"],
    [".vbk", "video/mpeg"],
    [".vbproj", "text/plain"],
    [".vbs", "text/vbscript"],
    [".vcf", "text/x-vcard"],
    [".vcproj", "Application/xml"],
    [".vcs", "text/plain"],
    [".vcxproj", "Application/xml"],
    [".vddproj", "text/plain"],
    [".vdp", "text/plain"],
    [".vdproj", "text/plain"],
    [".vdx", "application/vnd.ms-visio.viewer"],
    [".vml", "text/xml"],
    [".vscontent", "application/xml"],
    [".vsct", "text/xml"],
    [".vsd", "application/vnd.visio"],
    [".vsi", "application/ms-vsi"],
    [".vsix", "application/vsix"],
    [".vsixlangpack", "text/xml"],
    [".vsixmanifest", "text/xml"],
    [".vsmdi", "application/xml"],
    [".vspscc", "text/plain"],
    [".vss", "application/vnd.visio"],
    [".vsscc", "text/plain"],
    [".vssettings", "text/xml"],
    [".vssscc", "text/plain"],
    [".vst", "application/vnd.visio"],
    [".vstemplate", "text/xml"],
    [".vsto", "application/x-ms-vsto"],
    [".vsw", "application/vnd.visio"],
    [".vsx", "application/vnd.visio"],
    [".vtx", "application/vnd.visio"],
    [".wav", "audio/wav"],
    [".wave", "audio/wav"],
    [".wax", "audio/x-ms-wax"],
    [".wbk", "application/msword"],
    [".wbmp", "image/vnd.wap.wbmp"],
    [".wcm", "application/vnd.ms-works"],
    [".wdb", "application/vnd.ms-works"],
    [".wdp", "image/vnd.ms-photo"],
    [".webarchive", "application/x-safari-webarchive"],
    [".webtest", "application/xml"],
    [".wiq", "application/xml"],
    [".wiz", "application/msword"],
    [".wks", "application/vnd.ms-works"],
    [".WLMP", "application/wlmoviemaker"],
    [".wlpginstall", "application/x-wlpg-detect"],
    [".wlpginstall3", "application/x-wlpg3-detect"],
    [".wm", "video/x-ms-wm"],
    [".wma", "audio/x-ms-wma"],
    [".wmd", "application/x-ms-wmd"],
    [".wmf", "application/x-msmetafile"],
    [".wml", "text/vnd.wap.wml"],
    [".wmlc", "application/vnd.wap.wmlc"],
    [".wmls", "text/vnd.wap.wmlscript"],
    [".wmlsc", "application/vnd.wap.wmlscriptc"],
    [".wmp", "video/x-ms-wmp"],
    [".wmv", "video/x-ms-wmv"],
    [".wmx", "video/x-ms-wmx"],
    [".wmz", "application/x-ms-wmz"],
    [".wpl", "application/vnd.ms-wpl"],
    [".wps", "application/vnd.ms-works"],
    [".wri", "application/x-mswrite"],
    [".wrl", "x-world/x-vrml"],
    [".wrz", "x-world/x-vrml"],
    [".wsc", "text/scriptlet"],
    [".wsdl", "text/xml"],
    [".wvx", "video/x-ms-wvx"],
    [".x", "application/directx"],
    [".xaf", "x-world/x-vrml"],
    [".xaml", "application/xaml+xml"],
    [".xap", "application/x-silverlight-app"],
    [".xbap", "application/x-ms-xbap"],
    [".xbm", "image/x-xbitmap"],
    [".xdr", "text/plain"],
    [".xht", "application/xhtml+xml"],
    [".xhtml", "application/xhtml+xml"],
    [".xla", "application/vnd.ms-excel"],
    [".xlam", "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12"],
    [".xlc", "application/vnd.ms-excel"],
    [".xld", "application/vnd.ms-excel"],
    [".xlk", "application/vnd.ms-excel"],
    [".xll", "application/vnd.ms-excel"],
    [".xlm", "application/vnd.ms-excel"],
    [".xls", "application/vnd.ms-excel"],
    [".xlsb", "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12"],
    [".xlsm", "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12"],
    [".xlsx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"],
    [".xlt", "application/vnd.ms-excel"],
    [".xltm", "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12"],
    [".xltx", "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template"],
    [".xlw", "application/vnd.ms-excel"],
    [".xml", "text/xml"],
    [".xmta", "application/xml"],
    [".xof", "x-world/x-vrml"],
    [".XOML", "text/plain"],
    [".xpm", "image/x-xpixmap"],
    [".xps", "application/vnd.ms-xpsdocument"],
    [".xrm-ms", "text/xml"],
    [".xsc", "application/xml"],
    [".xsd", "text/xml"],
    [".xsf", "text/xml"],
    [".xsl", "text/xml"],
    [".xslt", "text/xml"],
    [".xsn", "application/octet-stream"],
    [".xss", "application/xml"],
    [".xtp", "application/octet-stream"],
    [".xwd", "image/x-xwindowdump"],
    [".z", "application/x-compress"],
    [".zip", "application/x-zip-compressed"]
];
// ----------------------- End of Extensions to MIME --------- //

Antwoord 14

Om het antwoord van Imagine Breaker te verbeteren, wordt dit ondersteund op FF & IE:

var evt = document.createEvent("MouseEvents");
evt.initMouseEvent("click", true, true, window, 0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null);
function downloadURI(uri, name) {
  var link = document.createElement("a");
  link.download = name;
  link.href = uri;
  link.dispatchEvent(evt);
}

Met andere woorden, gebruik gewoon een functie dispatchEventin plaats van click();


Antwoord 15

Misschien laat uw javascript een pagina openen die alleen een bestand downloadt, bijvoorbeeld wanneer u een downloadlink naar een nieuw tabblad sleept:

Window.open("https://www.MyServer.
Org/downloads/ardiuno/WgiWho=?:8080")

Met het geopende venster opent u een downloadpagina die automatisch sluit.


Antwoord 16

voor mij werkt dit goed, getest in chrome v72

function down_file(url,name){
var a = $("<a>")
  .attr("href", url)
  .attr("download", name)
  .appendTo("body");
a[0].click();
a.remove();
}
down_file('https://www.useotools.com/uploads/nulogo[1].png','logo.png')

Antwoord 17

Ik heb goede resultaten gehad met het gebruik van een FORM-tag omdat het overal werkt en je geen tijdelijke bestanden op de server hoeft aan te maken. De methode werkt als volgt.

Aan de clientzijde (pagina HTML) maak je zo’n onzichtbaar formulier

<form method="POST" action="/download.php" target="_blank" id="downloadForm">
  <input type="hidden" name="data" id="csv">
</form>

Vervolgens voeg je deze Javascript-code toe aan je knop:

$('#button').click(function() {
   $('#csv').val('---your data---');
   $('#downloadForm').submit();
}

Aan de serverzijde heb je de volgende PHP-code in download.php:

<?php
header('Content-Type: text/csv');
header('Content-Description: File Transfer');
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Disposition: attachment; filename=out.csv');
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
header('Connection: Keep-Alive');
header('Expires: 0');
header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
header('Pragma: public');
header('Content-Length: ' . strlen($data));
echo $_REQUEST['data'];
exit();

U kunt zelfs als volgt zip-bestanden van uw gegevens maken:

<?php
$file = tempnam("tmp", "zip");
$zip = new ZipArchive();
$zip->open($file, ZipArchive::OVERWRITE);
$zip->addFromString('test.csv', $_REQUEST['data']);
$zip->close();
header('Content-Type: application/zip');
header('Content-Length: ' . filesize($file));
header('Content-Disposition: attachment; filename="file.zip"');
readfile($file);
unlink($file); 

Het beste deel is dat het geen restbestanden op uw server achtergelaten, omdat alles op de vlucht is gemaakt en vernietigd!


Antwoord 18

Er zijn zoveel kleine dingen die kunnen gebeuren bij het proberen om een ​​bestand te downloaden. De inconsistentie tussen browsers alleen is een nachtmerrie. Ik eindigde met deze geweldige kleine bibliotheek.
https://github.com/rndme/download

Nice ding erover is dat het flexibel is voor niet alleen URL’s, maar voor client-side-gegevens die u wilt downloaden.

 1. Tekststring
 2. Tekstgegevensurl
 3. Tekstblob
 4. Tekstarrays
 5. HTML-string
 6. HTML BLOB
 7. ajax callback
 8. binaire bestanden

Antwoord 19

Het antwoord ingediend door Hitesh op 30 december ’13 werkt in feite. Het vereist gewoon een beetje aanpassing:

Het PHP-bestand kan zichzelf bellen. Met andere woorden, maak gewoon een bestand met de naam SAPEAS.php en plaats deze code erin …

    <a href="saveAs.php?file_source=YourDataFile.pdf">Download pdf here</a>
  <?php
    if (isset($_GET['file_source'])) {
      $fullPath = $_GET['file_source'];
      if($fullPath) {
        $fsize = filesize($fullPath);
        $path_parts = pathinfo($fullPath);
        $ext = strtolower($path_parts["extension"]);
        switch ($ext) {
          case "pdf":
          header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".$path_parts["basename"]."\""); // use 'attachment' to force a download
          header("Content-type: application/pdf"); // add here more headers for diff. extensions
          break;
          default;
          header("Content-type: application/octet-stream");
          header("Content-Disposition: filename=\"".$path_parts["basename"]."\"");
        }
        if($fsize) {//checking if file size exist
         header("Content-length: $fsize");
        }
        readfile($fullPath);
        exit;
      }
    }
  ?>

Antwoord 20

Deze functies worden gebruikt in stacktrace.js:

/**
 * Try XHR methods in order and store XHR factory.
 *
 * @return <Function> XHR function or equivalent
 */
var createXMLHTTPObject = function() {
  var xmlhttp, XMLHttpFactories = [
    function() {
      return new XMLHttpRequest();
    }, function() {
      return new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
    }, function() {
      return new ActiveXObject('Msxml3.XMLHTTP');
    }, function() {
      return new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
    }
  ];
  for (var i = 0; i < XMLHttpFactories.length; i++) {
    try {
      xmlhttp = XMLHttpFactories[i]();
      // Use memoization to cache the factory
      createXMLHTTPObject = XMLHttpFactories[i];
      return xmlhttp;
    } catch (e) {
    }
  }
}
/**
 * @return the text from a given URL
 */
function ajax(url) {
  var req = createXMLHTTPObject();
  if (req) {
    try {
      req.open('GET', url, false);
      req.send(null);
      return req.responseText;
    } catch (e) {
    }
  }
  return '';
}

Antwoord 21

Ik raad je aan om de mousedown-gebeurtenis te gebruiken, die BEFORE de click-gebeurtenis wordt genoemd. Op die manier handelt de browser de klikgebeurtenis op natuurlijke wijze af, waardoor elke vreemde code wordt vermeden:

(function ($) {
  // with this solution, the browser handles the download link naturally (tested in chrome and firefox)
  $(document).ready(function () {
    var url = '/private/downloads/myfile123.pdf';
    $("a#someID").on('mousedown', function () {
      $(this).attr("href", url);
    });
  });
})(jQuery);

Antwoord 22

Uitstekende oplossing van Corbacho, ik heb me net aangepast om van de var af te komen

function downloadURL(url) {
  if( $('#idown').length ){
    $('#idown').attr('src',url);
  }else{
    $('<iframe>', { id:'idown', src:url }).hide().appendTo('body');
  }
}

Antwoord 23

Firefox en Chrome getest:

var link = document.createElement('a');
link.download = 'fileName.ext'
link.href = 'http://down.serv/file.ext';
// Because firefox not executing the .click() well
// We need to create mouse event initialization.
var clickEvent = document.createEvent("MouseEvent");
clickEvent.initEvent("click", true, true);
link.dispatchEvent(clickEvent);

Dit is eigenlijk de “chrome” manier van oplossing voor Firefox (ik heb het niet getest in andere browsers, dus laat alsjeblieft opmerkingen over de compileerbaarheid achter)


Antwoord 24

let args = {"data":htmlData,"filename":exampleName}

Een HTML-bestand maken en downloaden

window.downloadHTML = function(args) {
var data, filename, link;
var csv = args.data;
if (csv == null) return;
filename = args.filename || 'report.html';
data = 'data:text/html;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(csv);
console.log(data);
link = document.createElement('a');
link.setAttribute('href', data);
link.setAttribute('download', filename);
document.body.appendChild(link);
link.click();
document.body.removeChild(link);}

Een CSV maken en downloaden

window.downloadCSV = function(args) {
var data, filename, link;
var csv = args.data;
if (csv == null) return;
filename = args.filename || 'report.csv';
if (!csv.match(/^data:text\/csv/i)) {
  csv = 'data:text/csv;charset=utf-8,' + csv;
}
data = encodeURI(csv);
link = document.createElement('a');
link.setAttribute('href', data);
link.setAttribute('download', filename);
document.body.appendChild(link);
link.click();
document.body.removeChild(link);

}


Antwoord 25

Je kunt gewoon gebruik maken van het Download attribuut in HTML. Met het goede oude Javascript kunt u deze functie gebruiken om het bestand rechtstreeks te downloaden. Het downloadkenmerk van de ankertag moet verwijzen naar de link waar het te downloaden bestand wordt gehost.

Verwijs eerst de URL naar uw bronpad:

var url = 'your url goes here';

Maak een ankertag, met de benodigde attributen zoals hieronder:

var elem = document.createElement('a');
elem.href = url;
elem.download = url;
elem.id="downloadAnchor";

Voeg de ankertag toe aan het body-element van de webpagina.

document.body.appendChild(elem);

Activeer de klikgebeurtenis nu programmatisch. Als u op de ankertag klikt, wordt de download geactiveerd.

$('#downloadAnchor').click();

Alles bij elkaar:

var url = 'your url goes here';
var elem = document.createElement('a');
elem.href = url;
elem.download = url;
elem.id="downloadAnchor";
document.body.appendChild(elem);
$('#downloadAnchor').click();

Aanvullende informatie: niets bijzonders in de bovenstaande code, alleen JavaScript aan de clientzijde dat werkt vanuit de Chrome Devtools-console, maar krachtig is en ook veel mogelijkheden biedt, zoals het crawlen van webpagina’s.

Voor bijv. het volgende stuk code dat in de Devtools-console wordt uitgevoerd, opent alle links op de pagina in een nieuw tabblad: Ga gewoon naar deze webpagina, open devtools en voer dit script uit in de browserconsole en zie hoe de kracht van JavaScript zich ontvouwt. (Opmerking: de onderstaande code is puur voor educatieve doeleinden.)

Zorg ervoor dat u pop-ups voor die site inschakelt, anders worden uw ankerklikken uitgeschakeld door de standaard pop-upblokkering.

var links = document.getElementsByClassName("_3ATBKe");
for(var i=0;i<links.length;i++){
  var title = document.getElementsByClassName("_3ATBKe")[i].firstElementChild.firstElementChild.innerText.replaceAll('|','-').replaceAll(':','x');
  console.log('Opening..'+title);
  links[i].firstElementChild.click();
}

Opmerking:dit is niet alleen beperkt tot ankerklikken, u kunt bijna alles downloaden wat u op uw webpagina vindt. Als iets (afbeelding, audio, video) op uw webpagina wordt geladen, kunt u waarschijnlijk een script schrijven om het te downloaden, zelfs als de voorziening niet aan u wordt geleverd vanuit de gebruikersinterface.


Antwoord 26

Ik weet dat ik te laat ben voor het feest, maar ik wil graag mijn oplossing delen, een variatie op de oplossing van Imagine Breaker hierboven. Ik heb geprobeerd zijn oplossing te gebruiken, omdat zijn oplossing mij het meest eenvoudig en gemakkelijk lijkt. Maar zoals anderen al zeiden, het werkte niet voor sommige browsers, dus ik heb er wat variatie op aangebracht door jQuery te gebruiken.

Ik hoop dat dit iemand kan helpen.

function download(url) {
 var link = document.createElement("a");
 $(link).click(function(e) {
  e.preventDefault();
  window.location.href = url;
 });
 $(link).click();
}

Antwoord 27

Opmerking: niet in alle browsers ondersteund.

Ik was op zoek naar een manier om een bestand te downloaden met jQuery zonder dat ik de bestands-URL vanaf het begin in het href-kenmerk hoefde in te stellen.

jQuery('<a/>', {
  id: 'downloadFile',
  href: 'http://cdn.sstatic.net/Sites/stackoverflow/img/[email protected]',
  style: 'display:hidden;',
  download: ''
}).appendTo('body');
$("#downloadFile")[0].click();
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>

Antwoord 28

Ik gebruik @ rakaloof’s oplossing zonder jQuery (omdat U hebt het hier niet nodig ). Bedankt voor het idee! Hier is een formulier-gebaseerde oplossing van vanillejs:

const uri = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Test_ogg_mp3_48kbps.wav';
let form = document.createElement("form");
form.setAttribute('action', uri);
document.body.appendChild(form);
form.submit();
document.body.removeChild(document.body.lastElementChild);

Antwoord 29

Met ankerlabel en PHP kan dit worden gedaan, controleer dit antwoord

jQuery ajax call for pdf bestand download

HTML
  <a href="www.example.com/download_file.php?file_source=example.pdf">Download pdf here</a>
PHP
<?php
$fullPath = $_GET['fileSource'];
if($fullPath) {
  $fsize = filesize($fullPath);
  $path_parts = pathinfo($fullPath);
  $ext = strtolower($path_parts["extension"]);
  switch ($ext) {
    case "pdf":
    header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".$path_parts["basename"]."\""); // use 'attachment' to force a download
    header("Content-type: application/pdf"); // add here more headers for diff. extensions
    break;
    default;
    header("Content-type: application/octet-stream");
    header("Content-Disposition: filename=\"".$path_parts["basename"]."\"");
  }
  if($fsize) {//checking if file size exist
   header("Content-length: $fsize");
  }
  readfile($fullPath);
  exit;
}
?>

Ik controleer de bestandsgrootte, want als je pdf laadt van CDN-cloudfront, krijg je niet de grootte van het document dat het document dwingt te downloaden in 0 kb. Om dit te voorkomen controleer ik met deze voorwaarde

if($fsize) {//checking if file size exist
   header("Content-length: $fsize");
  }

Other episodes