Docker kan niet starten op Windows

Het uitvoeren van de opdracht docker versionop Windowslevert de volgende resultaten op:

C:\Projects> docker version
Client:
 Version:   1.13.0-dev
 API version: 1.25
 Go version:  go1.7.3
 Git commit:  d8d3314
 Built:    Tue Nov 1 03:05:34 2016
 OS/Arch:   windows/amd64
error during connect: Get http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/v1.25/version: open //./pipe/docker_engine: The system cannot find the file
specified. In the default daemon configuration on Windows, the docker client must be run elevated to connect. This error may also indicate that the docker daemon is not running.

Het uitvoeren van de diagnose levert het volgende op:

C:\Projects> wget https://github.com/Microsoft/Virtualization- 
Documentation/raw/master/windows-server-container-tools/Debug- 
ContainerHost/Debug-ContainerHost.ps1 -UseBasicParsin | iex
Checking for common problems
Describing Windows Version and Prerequisites
 [+] Is Windows 10 Anniversary Update or Windows Server 2016 608ms
 [+] Has KB3192366, KB3194496, or later installed if running Windows build 14393 141ms
 [+] Is not a build with blocking issues 29ms
Describing Docker is installed
 [-] A Docker service is installed - 'Docker' or 'com.Docker.Service' 134ms
  Expected: value to not be empty
  27:     $services | Should Not BeNullOrEmpty
  at <ScriptBlock>, <No file>: line 27
 [+] Service is running 127ms
 [+] Docker.exe is in path 2.14s
Describing User has permissions to use Docker daemon
 [+] docker.exe should not return access denied 42ms
Describing Windows container settings are correct
 [-] Do not have DisableVSmbOplock set to 1 53ms
  Expected: {0}
  But was: {1}
  66:       $regvalue.VSmbDisableOplocks | Should Be 0
  at <ScriptBlock>, <No file>: line 66
 [+] Do not have zz values set 42ms
Describing The right container base images are installed
error during connect: Get http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/v1.25/images/json: open //./pipe/docker_engine: The system cannot find the file specified. In the default daemon configuration on Windows, the docker client must be run elevated to connect. This error may also indicate that the docker daemon is not running.
 [-] At least one of 'microsoft/windowsservercore' or 'microsoft/nanoserver' should be installed 129ms
  ValidationMetadataException: The argument is null or empty. Provide an argument that is not null or empty, and then try the command again.
  ParameterBindingValidationException: Cannot validate argument on parameter 'Property'. The argument is null or empty. Provide an argument that is not null or empty, and then try the command again.
  at <ScriptBlock>, <No file>: line 90
Describing Container network is created
 [-] Error occurred in Describe block 1.08s
  RuntimeException: Cannot index into a null array.
  at <ScriptBlock>, <No file>: line 119
Showing output from: docker info
Showing output from: docker version
Client:
 Version:   1.13.0-dev
 API version: 1.25
 Go version:  go1.7.3
 Git commit:  d8d3314
 Built:    Tue Nov 1 03:05:34 2016
 OS/Arch:   windows/amd64
Showing output from: docker network ls
Warnings & errors from the last 24 hours
Logs saved to C:\Projects\logs_20161107-084122.csv
C:\Projects>

Antwoord 1, autoriteit 100%

De fout is gerelateerd aan dat deel:

In de standaard daemon-configuratie op Windows moet de docker-client:
verhoogd worden uitgevoerd om verbinding te maken

U kunt dit doen om van Docker-daemon te wisselen, als gebruiker met hogere rechten:

Met Powershell:

 1. Open Powershell als beheerder
 2. Opdracht starten: & 'C:\Program Files\Docker\Docker\DockerCli.exe' -SwitchDaemon

OF, met cmd:

 1. Open cmd als beheerder
 2. Opdracht starten: "C:\Program Files\Docker\Docker\DockerCli.exe" -SwitchDaemon

Antwoord 2, autoriteit 24%

Ik had hetzelfde probleem.

Het starten van de docker-daemon loste het probleem op. Zoek gewoon naar docker door op de Windows-toets te drukken en klik op “Docker Dekstop”. Daemon zou binnen een minuut moeten draaien.
voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

Controleer na het opstarten van Docker Desktop of de status van de docker-daemon in de linkerbenedenhoek groen is en RUNNING toont wanneer je erover beweegt.


Antwoord 3, autoriteit 21%

U kunt "C:\Program Files\Docker\Docker\DockerCli.exe" -SwitchDaemonuitvoeren en Docker CLI naar Linux- of Windows-containers verwijzen. Dit werkte voor mij.


Antwoord 4, autoriteit 13%

Foutcode:

fout tijdens verbinden: Get
http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/v1.29/version : openen
//./pipe/docker_engine: Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden. In de
standaard daemon-configuratie op Windows, de docker-client moet worden uitgevoerd
verhoogd om aan te sluiten. Deze fout kan er ook op wijzen dat de docker
daemon is niet actief.

Oplossingen:

1) Voor Windows 7 Command Window (cmd.exe), open cmd.exe met run as administrator en voer het volgende commando uit:

docker-machine env --shell cmd default

U ontvangt de volgende uitvoer:

SET DOCKER_TLS_VERIFY=1
SET DOCKER_HOST=tcp://192.168.99.100:2376
SET DOCKER_CERT_PATH=C:\Users\USER_NAME\.docker\machine\machines\default
SET DOCKER_MACHINE_NAME=default
SET COMPOSE_CONVERT_WINDOWS_PATHS=true
REM Run this command to configure your shell:
REM @FOR /f "tokens=*" %i IN ('docker-machine env --shell cmd default') DO @%i

Kopieer het onderstaande commando en voer het uit op cmd:

@FOR /f "tokens=*" %i IN ('docker-machine env --shell cmd default') DO @%i

En voer dan het volgende commando uit om te controleren:

docker version

2) Voor Windows 7 Powershell, open powershell.exe met run as administrator en voer het volgende commando uit:

docker-machine env --shell=powershell | Invoke-Expression

En voer dan het volgende commando uit om te controleren:

docker version

3) Als u cmd of powershell opnieuw opent, moet u de gerelateerde stappen opnieuw herhalen.


Antwoord 5, autoriteit 6%

Als je ziet dat docker-bureaublad is GESTOPT of niet actief is aan de linkerkant onderaan, volg dan het volgende

 1. Open PowerShell met – Uitvoeren als beheerder
 2. Sluit Docker Desktop als het open is
 3. Voer de volgende opdracht uit op PowerShell
  “& 'C:\Program Files\Docker\Docker\DockerCli.exe' -SwitchDaemon”
 4. Open Docker Desktop, het zal beginnen.

Ik had met dit probleem te maken. Ik heb de bovengenoemde stappen geprobeerd en het werkte voor mij. Bedankt!


Antwoord 6, autoriteit 4%

Ik weet dat deze vraag lang geleden is, maar ik heb geen goede uitleg en oplossing gevonden, dus hopelijk is mijn antwoord nuttig 🙂

Ervan uitgaande dat u Docker Toolbox op Windows installeert, zijn zowel de docker– als de docker-machine-opdrachten beschikbaar. Vaak raken mensen in de war wanneer ze een van deze moeten gebruiken.

De docker-opdrachten worden alleen binnen een virtuele machine gebruikt om afbeeldingente beheren. De docker-machine-opdrachten worden op de host gebruikt om de Linux-VM’s te beheren.

Dus, gebruik a.u.b. docker-machine-opdrachten op uw Windows-computer. Gebruik de opdracht dockerin uw VM. Om de docker-opdrachten te gebruiken, bijvoorbeeld docker ps, kunt u ofwel Docker Quickstart Terminalopenen of deze uitvoeren op je cmd/bash/PowerShell:

docker-machine run default/ervan uitgaande dat standaarduw Linux-VM is/

docker-machine ssh default

Hiermee start u boot2dockeren u ziet het docker-pictogram op de opdrachtregel. Dan kun je dockercommando’s gebruiken.

Veel succes 🙂


Antwoord 7, autoriteit 2%

Ik kreeg dezelfde fout voor Docker versie 19.03.12en Windows 10. Los het op door de onderstaande stappen te doorlopen. Ik hoop dat het anderen helpt.

 1. Ga naar Windows Start-> Zoekvak (Typ hier om te zoeken). Daar
  voer ‘Diensten‘ in. Klik tussen de vermelde items op de app Services.
 2. Zoek nu naar ‘Docker Desktop Service‘ in het geopende venster Services. Klik er met de rechtermuisknop op en Startde service. De status moet worden gewijzigd in ‘In werking‘.
 3. Als stap 2 een foutmelding geeft zoals ‘de afhankelijkheidsservice kan niet worden gestart‘, start dan alle afhankelijkheidsservices. Voor mij moest ik een service starten met de naam ‘Server‘.
 4. Dubbelklik op het pictogram ‘Docker Desktop‘ op het bureaublad. Nu ziet u ‘Docker Desktop wordt uitgevoerd‘ in het systeemvak.
 5. Voer nu de opdracht ‘docker-versie‘ uit vanaf Opdrachtpromptof PowerShell. Het zou een zuivere output moeten geven.
 6. Als er een probleem is in stap 5, voer dan Opdrachtpromptof PowerShelluit als beheerder.

Bovenstaande resolutie gaat ervan uit dat Docker al is geïnstalleerd en dat Hyper-V/ Virtualisatieis ingeschakeld in uw systeem.


Antwoord 8, autoriteit 2%

1.- Open de locatie van de snelkoppeling:

snelkoppeling

2.- Klik met de rechtermuisknop en eigenschappen en voeg “-SwitchDaemon” toe aan het lot

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

3.- Beheerdersrechten, geavanceerde opties geven:

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in

4.- Windows opnieuw opstarten.


Antwoord 9, autoriteit 2%

Probeer het probleem op te lossen met een van de volgende opties:

Optie A

Start-Service "Hyper-V Virtual Machine Management"
Start-Service "Hyper-V Host Compute Service"

of

Optie B

 1. Open “Vensterbeveiliging”

 2. Open “App- en browserbeheer”

 3. Klik onderaan op ‘Instellingen voor misbruikbescherming’

 4. Overschakelen naar het tabblad “Programma-instellingen”

 5. Zoek “C:\WINDOWS\System32\vmcompute.exe” in de lijst en vouw deze uit

 6. Klik op “Bewerken”

 7. Scroll naar beneden naar “Code flow guard (CFG)” en verwijder het vinkje bij “Systeeminstellingen overschrijven”

 8. Start vmcompute vanuit powershell “net start vmcompute”

 9. Start vervolgens uw systeem opnieuw


10

Ik kreeg dezelfde fouten na een installatie op Windows 10. En ik probeerde opnieuw op te starten, maar het werkte niet, dus ik deed het volgende (niet aanbevolen als je een tijdje in Docker hebt gewerkt , dit was op een nieuwe installatie):

1) Zoek de walvis in uw systeemlade en klik met de rechtermuisknop

2) Ga naar Instellingen & GT; Reset

3) Reset naar fabrieksinstellingen

Ik kondigde vervolgens in staat om de startende docker-tutorial op de website te volgen met Windows 10, en nu werkt het als een charme.


11

Ik had de laatste tijd hetzelfde probleem. Probleem was beveiligingssoftware (Trendmicro) was het blokkeren van Docker om Hyperv Network-interface te maken. U moet ook firewall controleren, AV-software die de installatie of configuratie niet blokkeert.


Antwoord 12

Als geen van de andere antwoorden voor u werkt, probeer dan dit:
Open een terminal en voer het volgende uit:

wsl -l -v 

Als je merkt dat er nog een docker-desktop blijft hangen in de status ‘Installeren’, sluit Docker dan, voer powershell uit als beheerder en maak de registratie van docker-desktop ongedaan:

PS C:\WINDOWS\system32> .\wslconfig.exe /u docker-desktop

Herstart docker en hopelijk werkt het. Als dit niet het geval is, probeer dan eerst Docker te de-installeren, vervolgens de registratie van Docker-desktop ongedaan te maken en Docker opnieuw te installeren.

Bron: https://github.com/docker/for -win/issues/7295#issuecomment-645989416


Antwoord 13

In mijn geval ontbrak de WSL2 Linux-Kernel, download, voer uit en herstart:

https://docs.microsoft.com/de-de /windows/wsl/wsl2-kernel

Het probleem is opgelost.


Antwoord 14

Mijn oplossing was vrij eenvoudig. Ik merkte dat docker Linux-containers draaide in plaats van Windows-containers. Wat ik deed, is overschakelen naar Windows-containers door met de rechtermuisknop op het docker-pictogram in het systeemvak te klikken en Overschakelen naar Windows-containerste kiezen.


Antwoord 15

Nadat u Docker Desktop op uw pc hebt geïnstalleerd (Windows One). Mogelijk vindt u deze locatie. Wat is eigenlijk doet,? Het start de Docker Daemon via uw CLI

"C:\Program Files\Docker\Docker\DockerCli.exe" -SwitchDaemon

Antwoord 16

Hetzelfde probleem deed zich voor toen ik begon met de docker in Windows 10. Ik kon docker --versionmet succes uitvoeren, maar dat mislukte toen ik probeerde docker pull docker/whalesay.
Ik heb veel dingen geprobeerd die in de antwoorden hier worden gesuggereerd, maar mijn probleem was opgelost toen ik de onderstaande stappen volgde:
1 . Zoek naar docker in Windows en voer docker desktop uit als beheerder.
2 . Controleer het docker-symbool linksonder. Dit moet groen zijn als de docker actief is.
3 . Als het niet actief is, installeer dan eerst “wsl_update“.
4 . Open het docker-bureaublad en meld u aan met uw docker-inloggegevens. Als u bent ingelogd, ziet u dat de server opnieuw opstart en wordt het logo linksonder groen.
5. Om te controleren of docker actief is of niet, opent u PowerShell als beheerder en voert u docker run hello-worlduit.


Antwoord 17

Dat werkte voor mij op win10-home https://github .com/docker/for-win/issues/11967

 1. Sluit uw servicedocker af
 2. Voer dit nu uit in de opdrachtterminal van het venster
  RMDIR /S %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Docker
 3. Start uw servicedocker op
 4. Klik nu op uw “Docker Desktop”

De “Docker Desktop” zal nu draaien … klaar … 🙂


Antwoord 18

Voor mij was het probleem dat virtualisatie niet was ingeschakeld.

Op Windows 10: Ga naar Taakbeheer -> Prestaties -> CPU en u zou als sectie “Virtualisatie: ingeschakeld” moeten zien

Als u deze optie niet ziet, betekent dit dat virtualisatie niet is ingeschakeld.

Een ander interessant ding om op te merken is dat je Hyper V moet hebben ingeschakeld. Omdat ik echter een parallelle desktop gebruikte, moest ik “Nested Virtualization” inschakelen om Hyper V “echt ingeschakeld” te laten zijn. Dus als je Windows een VM is, bekijk dan de instellingen voor Parallels (of wat je ook gebruikt) dat geneste virtualisatie is ingeschakeld.


Antwoord 19

Ik gebruik Windows 7 met Docker Toolbox en open gewoon
Docker Quickstart Terminal.

$ docker-versie Client: Versie: 17.05.0-ce API-versie: 1.29
Go-versie: go1.7.5 Git commit: 89658be Gebouwd: vr 5 mei
15:36:11 2017 OS/Arch: windows/amd64

Server: versie: 17.05.0-ce API-versie: 1.29 (minimale versie)
1.12) Go-versie: go1.7.5 Git commit: 89658be Gebouwd: do 4 mei 21:43:09 2017 OS/Arch: linux/amd64 Experimenteel: false


Antwoord 20

Een van mijn vrienden had een soortgelijk probleem, we hebben dit geprobeerd en het werkte.

Hyper-V, ondanks dat het onder “Windows-functies in- of uitschakelen” als actief wordt vermeld, was in feite niet actief. Dit werd duidelijk bij het uitvoeren van systeminfoonder PowerShell, en het zien van
dat aan de vereisten is voldaan (wat niet de uitvoer is die u zou verwachten als Hyper-V daadwerkelijk zou draaien). Stappen:

 1. Open “Windows-functies in- of uitschakelen”
 2. Als u niet zeker weet hoe u dit moet doen, raadpleeg dan
  https://www.howtogeek.com/250228/what-windows-10s-optionele-features-do-and-how-to-[zet-ze-aan-of-uit /][1]
 3. Hyper-V uitschakelen (vink het vakje uit en zorg ervoor dat alle subcomponenten zijn gemarkeerd als uitgeschakeld)
 4. Klik op “Ok” – en uw machine zal opnieuw opstarten.
 5. Als je computer opnieuw opstart, open je ‘Windows-functies in- of uitschakelen’ en zet je Hyper-V weer aan. Uw machine zal opnieuw opstarten.

Je kunt nu testen door docker hello-world image uit te voeren.


Antwoord 21

Voor installatie op een Windows 10-machine:
Zoek voordat u Windows-functies installeert in de zoekfunctie en controleer het Windows-hypervisorplatform en het subsysteem voor Linux
windows-functies

Installatie voor WSL 1 of 2 installatie is verplicht, dus installeer het terwijl Docker u vraagt ​​om het te installeren.

https://docs.microsoft.com/en-us /windows/wsl/install-win10

U moet ubantu(versie 16,18 of 20) installeren vanuit Windows Store:

ubantu versie 20

Na de installatie kunt u een opdracht uitvoeren zoals docker -version
of docker run hello-worldin Linux-terminal.

Deze video helpt:
https://www.youtube.com/watch?v=5RQbdMn04Oc&t=471s


Antwoord 22

Zorg ervoor dat Hyper-V is ingeschakeld, dat was in mijn geval het probleem.


Antwoord 23

Voor win10 had ik hetzelfde probleem:

error during connect: Post http://%2F%2F.%2Fpipe%2Fdocker_engine/v1.39/images/load?quiet=0: open //./pipe/docker_engine: The system cannot find the file specified. In the default daemon configuration on Windows, the docker client must be run elevated to connect. This error may also indicate that the docker daemon is not running.

De docker-service leek te werken. Opnieuw opstarten hielp niet.
Het binaire bestand uitvoeren vanuit de installatiemap als beheerder hielp.

In mijn geval:

run as administrator -> C:\Program Files\Docker\Docker\Docker for Windows.exe

Antwoord 24

Voor Windows –
Open ‘Docker voor desktop’ –> Ga op debug icoon -> Klik op ‘Terugzetten naar fabrieksinstellingen’

Other episodes