Django-URL’s TypeError: weergave moet aanroepbaar zijn of een lijst/tuple in het geval van include()

Na het upgraden naar Django 1.10 krijg ik de foutmelding:

TypeError: view must be a callable or a list/tuple in the case of include().

Mijn urls.py is als volgt:

from django.conf.urls import include, url
urlpatterns = [
  url(r'^$', 'myapp.views.home'),
  url(r'^contact/$', 'myapp.views.contact'),
  url(r'^login/$', 'django.contrib.auth.views.login'),
]

De volledige traceback is:

Traceback (most recent call last):
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/utils/autoreload.py", line 226, in wrapper
  fn(*args, **kwargs)
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/core/management/commands/runserver.py", line 121, in inner_run
  self.check(display_num_errors=True)
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/core/management/base.py", line 385, in check
  include_deployment_checks=include_deployment_checks,
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/core/management/base.py", line 372, in _run_checks
  return checks.run_checks(**kwargs)
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/core/checks/registry.py", line 81, in run_checks
  new_errors = check(app_configs=app_configs)
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/core/checks/urls.py", line 14, in check_url_config
  return check_resolver(resolver)
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/core/checks/urls.py", line 24, in check_resolver
  for pattern in resolver.url_patterns:
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/utils/functional.py", line 35, in __get__
  res = instance.__dict__[self.name] = self.func(instance)
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/urls/resolvers.py", line 310, in url_patterns
  patterns = getattr(self.urlconf_module, "urlpatterns", self.urlconf_module)
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/utils/functional.py", line 35, in __get__
  res = instance.__dict__[self.name] = self.func(instance)
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/urls/resolvers.py", line 303, in urlconf_module
  return import_module(self.urlconf_name)
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/lib/python2.7/importlib/__init__.py", line 37, in import_module
  __import__(name)
 File "/Users/alasdair/dev/urlproject/urlproject/urls.py", line 28, in <module>
  url(r'^$', 'myapp.views.home'),
 File "/Users/alasdair/.virtualenvs/django110/lib/python2.7/site-packages/django/conf/urls/__init__.py", line 85, in url
  raise TypeError('view must be a callable or a list/tuple in the case of include().')
TypeError: view must be a callable or a list/tuple in the case of include().

Antwoord 1, autoriteit 100%

Django 1.10 staat je niet langer toe om views op te geven als een string (bijv. 'myapp.views.home') in je URL-patronen.

De oplossing is om uw urls.pybij te werken om de aanroepbare weergave op te nemen. Dit betekent dat u de weergave moet importeren in uw urls.py. Als uw URL-patronen geen namen hebben, is het nu een goed moment om er een toe te voegen, omdat omkeren met het gestippelde python-pad niet meer werkt.

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib.auth.views import login
from myapp.views import home, contact
urlpatterns = [
  url(r'^$', home, name='home'),
  url(r'^contact/$', contact, name='contact'),
  url(r'^login/$', login, name='login'),
]

Als er veel weergaven zijn, kan het lastig zijn om ze afzonderlijk te importeren. Een alternatief is om de views-module uit uw app te importeren.

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib.auth import views as auth_views
from myapp import views as myapp_views
urlpatterns = [
  url(r'^$', myapp_views.home, name='home'),
  url(r'^contact/$', myapp_views.contact, name='contact'),
  url(r'^login/$', auth_views.login, name='login'),
]

Merk op dat we as myapp_viewsen as auth_viewshebben gebruikt, waardoor we de views.pyuit meerdere apps kunnen importeren zonder dat ze botsen .

Zie de Django URL-dispatcher docsvoor meer informatie over urlpatterns.


Antwoord 2

Deze fout betekent alleen dat myapp.views.homeniet iets is dat kan worden aangeroepen, zoals een functie. Het is in feite een string. Hoewel uw oplossing werkt in django 1.9, geeft het toch een waarschuwing dat dit vanaf versie 1.10 zal worden beëindigd, en dat is precies wat er is gebeurd. De vorige oplossing van @Alasdair importeert de benodigde weergavefuncties in het script via een van beide
from myapp import views as myapp_viewsof
from myapp.views import home, contact


Antwoord 3

Je kunt deze fout ook krijgen als je een naamclash hebt van een weergave en een module. Ik heb de fout wanneer ik mijn weergavebestanden distribueer in de map views, /views/view1.py, /views/view2.pyen een model met de naam table.py in view2.py importeerde wat gebeurde om een ​​naam te zijn van een weergave in view1.py. Dus het benoemen van de weergavefuncties als v_table(request,id) hielp.


Antwoord 4

Uw code is

urlpatterns = [
  url(r'^$', 'myapp.views.home'),
  url(r'^contact/$', 'myapp.views.contact'),
  url(r'^login/$', 'django.contrib.auth.views.login'),
]

wijzig het in het volgende terwijl u de functie include()importeert:

urlpatterns = [
  url(r'^$', views.home),
  url(r'^contact/$', views.contact),
  url(r'^login/$', views.login),
]

Antwoord 5

wijzigen
register = template.Library()
naar
registerr = template.Library()
mijn probleem opgelost

Other episodes