“dit” is niet gedefinieerd in de kaartfunctie Reactjs

Ik werk met Reactjs en schrijf een menucomponent.

"use strict";
var React = require("react");
var Menus = React.createClass({
  item_url: function (item,categories,articles) {
    console.log('afdasfasfasdfasdf');
    var url='XXX';
    if (item.type == 1) {
      url = item.categoryId == null ? 'javascript:void(0)' : path('buex_portal_browse_category', {slug: categories[item.categoryId].slug});
    } else if (item.type == 2) {
      url = item.articleId == null ? 'javascript:void(0)' : path('buex_portal_view_article', {slug: articles[item.articleId].slug, id: item.articleId});
    } else {
      url = item.url;
    }
    return url;
  },
  render: function () {
   //  console.log(this.props.menus); // return correctly
      var menuElements = this.props.menus.map(function (item1) { // return fault : 'cannot read property 'props' of undefined '
      return (
        <div>
          <li>
            <a href={this.item_url(item1, this.props.categories, this.props.articles )}>{item1.name} // the same fault above
              <i class="glyphicon glyphicon-chevron-right pull-right"></i>
            </a>
            <div class="sub-menu">
              <div>
              {item1._children.map(function (item2) {
                return (
                  <div>
                    <h4>
                      <a href={this.item_url(item2, this.props.categories, this.props.articles)}>{ item2.name }</a>
                    </h4>
                    <ul>
                      {item2._children.map(function (item3) {
                        return ( 
                          <div><li><a href={this.item_url(item3, this.props.categories, this.props.articles) }>{ item3.name }</a></li></div>
                        );
                      })}          
                    </ul>
                  </div>
                );
              })}
              </div>
            </div>
          </li>
        </div>
      );
    });
    return (
      <div class="menu">
        <ul class="nav nav-tabs nav-stacked">
          {menuElements}
        </ul>
      </div>
    );
  }
});

Telkens wanneer ik ‘this’ binnen de kaartfunctie gebruik, is het niet gedefinieerd, maar daarbuiten is het geen probleem.

De fout:

“Kan eigenschap ‘props’ van undefined niet lezen”

Iedereen help me! :((


Antwoord 1, autoriteit 100%

Array.prototype.map()neemt een tweede argument om in te stellen waarnaar thisverwijst in de mapping-functie, dus geef thisdoor als het tweede argument om de huidige context te behouden:

someList.map(function(item) {
 ...
}, this)

Als alternatief kunt u een ES6 pijlfunctiegebruiken om automatisch behoud de huidige thiscontext:

someList.map((item) => {
 ...
})

Other episodes