CSS: inhoud:”\00a0″

Vandaag kwam ik een nieuwe CSS-syntaxis tegen die ik nog nooit eerder heb gezien

content:"\00a0";

Als je het controleert op w3schools, wordt uitgelegd:

Definitie en gebruik

De eigenschap content wordt gebruikt met de :before en :after pseudo-elementen om gegenereerde inhoud in te voegen.

Mijn vraag is, kunt u mij in een praktijkvoorbeeld aangeven hoe we deze content-eigenschap gebruiken? En wat betekent de \00a0in dit geval?


Antwoord 1, autoriteit 100%

De eigenschap contentwordt gebruikt om inhoud toe te voegen of zelfs html-entiteiten toe te voegen. Wat betreft \00a0, het is een hexadecimale code voor een vaste spatie.

Bronnen:

Meer informatie
Javascript, CSS en (X )HTML-entiteiten in numerieke volgorde


Antwoord 2, autoriteit 53%

Ik heb het eerder gebruikt om opmaaktekst op een zwevende lijst te implementeren

#horz-list li {
  list-style: none;
  float: left;
}
#horz-list li:after {
  content: "\00a0-\00a0";
}
 #horz-list li:last-child:after {
  content: "";
}
<ul id="horz-list">
  <li>first item</li>
  <li>second item</li>
  <li>third item</li>
</ul>

Other episodes