converteer decimale getallen naar extra-127 representaties

Geef de volgende decimale getallen binair weer met behulp van 8-bits getekende magnitude, één-complement, twee-complement en extra-127-representaties.

a) 77

b) –42

c) 119

d) –107

Ik heb ze geconverteerd naar de andere representaties, ik moet alleen weten hoe ik ze kan converteren naar overmaat-127

a) Ondertekende magnitude: 01001101
Iemands complement: 01001101
Twee complement: 01001101

b) Ondertekende magnitude: 10101010
Iemands complement: 11010101
Twee complement: 11010110

c) Ondertekende magnitude: 01110111
Iemands complement: 01110111
Twee complement: 01110111

help alstublieft


Antwoord 1, autoriteit 100%

Ervan uitgaande dat u verwijst naar Offset binary: https://en.wikipedia.org/wiki/Offset_binary, waarvan het bekendste voorbeeld Excess-3 is: https://en.wikipedia .org/wiki/Excess-3, dan zou de oplossing zijn:

  • a) 77 + 127 mod 256 = 204 mod 256 = 204 = 11001100
  • b) -42 + 127 mod 256 = 85 mod 256 = 85 = 01010101

enz…


Antwoord 2, autoriteit 95%

Het lijkt erop dat u oefening 16 uit hoofdstuk 2 van The Essentials of Computer Organization and Architecture, 4e editie, aan het doen bent. De tekst legt het concept eigenlijk heel eenvoudig uit in paragraaf 2.4.3, Excess-M Representation for Signed Numbers.

“De niet-ondertekende binaire waarde voor een geheel getal met teken met gebruikmaking van een overmaat-M-representatie wordt eenvoudig bepaald door M toe te voegen aan dat geheel getal.”

Dus voor 77 zou je M (127 in dit geval) optellen bij 77, waardoor je 204 krijgt. Zet dat om naar binair en je krijgt 11001100.

De rest moet gemakkelijk te voltooien zijn met de bovenstaande methode zonder de community te vragen je huiswerk voor je te doen.

Other episodes