Convert String-array naar ArrayList

Ik wil de String-array converteren naar ArrayList. String array is bijvoorbeeld als volgt:

String[] words = new String[]{"ace","boom","crew","dog","eon"};

Hoe converteer ik deze String-array naar ArrayList?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Gebruik daarvoor deze code,

import java.util.Arrays; 
import java.util.List; 
import java.util.ArrayList; 
public class StringArrayTest {
  public static void main(String[] args) { 
   String[] words = {"ace", "boom", "crew", "dog", "eon"}; 
   List<String> wordList = Arrays.asList(words); 
   for (String e : wordList) { 
     System.out.println(e); 
   } 
  } 
}

Antwoord 2, autoriteit 56%

new ArrayList( Arrays.asList( new String[]{"abc", "def"} ) );

Antwoord 3, autoriteit 16%

Met behulp van Collecties#addAll()

String[] words = {"ace","boom","crew","dog","eon"};
List<String> arrayList = new ArrayList<>(); 
Collections.addAll(arrayList, words); 

Antwoord 4, autoriteit 9%

String[] words= new String[]{"ace","boom","crew","dog","eon"};
List<String> wordList = Arrays.asList(words);

Antwoord 5, autoriteit 4%

in de meeste gevallen zou de List<String>voldoende moeten zijn. U hoeft geen ArrayList

te maken

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

String[] words={"ace","boom","crew","dog","eon"};
List<String> l = Arrays.<String>asList(words);
// if List<String> isnt specific enough:
ArrayList<String> al = new ArrayList<String>(l);

Other episodes