configure: error: C-compiler kan geen uitvoerbare bestanden maken

Ik heb een aantal vergelijkbare vragen over stackoverflow gecontroleerd, maar heb nog geen antwoord gevonden.

Ik probeer memcached op Lion OSX te installeren als hier weergegeven.

Dit is wat ik krijg:

j-court-demones-macbook-pro:libevent-1.4.12-stable jcourtdemone$ ./configure; make
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... ./install-sh -c -d
checking for gawk... no
checking for mawk... no
checking for nawk... no
checking for awk... awk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... 
configure: error: in `/tmp/libevent-1.4.12-stable':
configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.

Ik heb Xcode opnieuw geïnstalleerd zoals op een paar plaatsen werd aanbevolen, maar geen dobbelstenen.

Hier is mijn config.log:

This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by configure, which was
generated by GNU Autoconf 2.63. Invocation command line was
 $ ./configure 
## --------- ##
## Platform. ##
## --------- ##
hostname = j-court-demones-macbook-pro.local
uname -m = x86_64
uname -r = 11.3.0
uname -s = Darwin
uname -v = Darwin Kernel Version 11.3.0: Thu Jan 12 18:47:41 PST 2012; root:xnu-1699.24.23~1/RELEASE_X86_64
/usr/bin/uname -p = i386
/bin/uname -X   = unknown
/bin/arch       = unknown
/usr/bin/arch -k    = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
/usr/bin/hostinfo   = Mach kernel version:
   Darwin Kernel Version 11.3.0: Thu Jan 12 18:47:41 PST 2012; root:xnu-1699.24.23~1/RELEASE_X86_64
Kernel configured for up to 8 processors.
4 processors are physically available.
8 processors are logically available.
Processor type: i486 (Intel 80486)
Processors active: 0 1 2 3 4 5 6 7
Primary memory available: 4.00 gigabytes
Default processor set: 109 tasks, 599 threads, 8 processors
Load average: 0.98, Mach factor: 7.01
/bin/machine      = unknown
/usr/bin/oslevel    = unknown
/bin/universe     = unknown
PATH: /opt/local/bin
PATH: /opt/local/sbin
PATH: /opt/local/bin
PATH: /opt/local/sbin
PATH: /usr/bin
PATH: /Developer/usr/bin
PATH: /usr/bin
PATH: /bin
PATH: /usr/sbin
PATH: /sbin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /usr/X11/bin
## ----------- ##
## Core tests. ##
## ----------- ##
configure:2077: checking for a BSD-compatible install
configure:2145: result: /usr/bin/install -c
configure:2156: checking whether build environment is sane
configure:2199: result: yes
configure:2224: checking for a thread-safe mkdir -p
configure:2263: result: ./install-sh -c -d
configure:2276: checking for gawk
configure:2306: result: no
configure:2276: checking for mawk
configure:2306: result: no
configure:2276: checking for nawk
configure:2306: result: no
configure:2276: checking for awk
configure:2292: found /usr/bin/awk
configure:2303: result: awk
configure:2314: checking whether make sets $(MAKE)
configure:2336: result: yes
configure:2575: checking for gcc
configure:2591: found /Developer/usr/bin/gcc
configure:2602: result: gcc
configure:2834: checking for C compiler version
configure:2842: gcc --version >&5
i686-apple-darwin9-gcc-4.0.1 (GCC) 4.0.1 (Apple Inc. build 5484)
Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
configure:2846: $? = 0
configure:2853: gcc -v >&5
Using built-in specs.
Target: i686-apple-darwin9
Configured with: /var/tmp/gcc/gcc-5484~1/src/configure --disable-checking -enable-werror --prefix=/usr --mandir=/share/man --enable-languages=c,objc,c++,obj-c++ --program-transform-name=/^[cg][^.-]*$/s/$/-4.0/ --with-gxx-include-dir=/include/c++/4.0.0 --with-slibdir=/usr/lib --build=i686-apple-darwin9 --with-arch=apple --with-tune=generic --host=i686-apple-darwin9 --target=i686-apple-darwin9
Thread model: posix
gcc version 4.0.1 (Apple Inc. build 5484)
configure:2857: $? = 0
configure:2864: gcc -V >&5
gcc-4.0: argument to `-V' is missing
configure:2868: $? = 1
configure:2891: checking for C compiler default output file name
configure:2913: gcc  conftest.c >&5
ld: library not found for -lcrt1.10.5.o
collect2: ld returned 1 exit status
configure:2917: $? = 1
configure:2955: result: 
configure: failed program was:
| /* confdefs.h. */
| #define PACKAGE_NAME ""
| #define PACKAGE_TARNAME ""
| #define PACKAGE_VERSION ""
| #define PACKAGE_STRING ""
| #define PACKAGE_BUGREPORT ""
| #define PACKAGE "libevent"
| #define VERSION "1.4.12-stable"
| /* end confdefs.h. */
| 
| int
| main ()
| {
| 
|  ;
|  return 0;
| }
configure:2961: error: in `/tmp/libevent-1.4.12-stable':
configure:2964: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
## ---------------- ##
## Cache variables. ##
## ---------------- ##
ac_cv_env_CCC_set=
ac_cv_env_CCC_value=
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_CXXCPP_set=
ac_cv_env_CXXCPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_F77_set=
ac_cv_env_F77_value=
ac_cv_env_FFLAGS_set=
ac_cv_env_FFLAGS_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_LIBS_set=
ac_cv_env_LIBS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c'
ac_cv_prog_AWK=awk
ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc
ac_cv_prog_make_make_set=yes
## ----------------- ##
## Output variables. ##
## ----------------- ##
ACLOCAL='${SHELL} /tmp/libevent-1.4.12-stable/missing --run aclocal-1.10'
AMDEPBACKSLASH=''
AMDEP_FALSE=''
AMDEP_TRUE=''
AMTAR='${SHELL} /tmp/libevent-1.4.12-stable/missing --run tar'
AR=''
AUTOCONF='${SHELL} /tmp/libevent-1.4.12-stable/missing --run autoconf'
AUTOHEADER='${SHELL} /tmp/libevent-1.4.12-stable/missing --run autoheader'
AUTOMAKE='${SHELL} /tmp/libevent-1.4.12-stable/missing --run automake-1.10'
AWK='awk'
BUILD_WIN32_FALSE=''
BUILD_WIN32_TRUE=''
CC='gcc'
CCDEPMODE=''
CFLAGS=''
CPP=''
CPPFLAGS=''
CXX=''
CXXCPP=''
CXXDEPMODE=''
CXXFLAGS=''
CYGPATH_W='echo'
DEFS=''
DEPDIR=''
DSYMUTIL=''
ECHO='/bin/echo'
ECHO_C='\c'
ECHO_N=''
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
F77=''
FFLAGS=''
GREP=''
INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
INSTALL_STRIP_PROGRAM='$(install_sh) -c -s'
LDFLAGS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LIBTOOL=''
LIBTOOL_DEPS=''
LN_S=''
LTLIBOBJS=''
MAKEINFO='${SHELL} /tmp/libevent-1.4.12-stable/missing --run makeinfo'
MKDIR_P='./install-sh -c -d'
NMEDIT=''
OBJEXT=''
PACKAGE='libevent'
PACKAGE_BUGREPORT=''
PACKAGE_NAME=''
PACKAGE_STRING=''
PACKAGE_TARNAME=''
PACKAGE_VERSION=''
PATH_SEPARATOR=':'
RANLIB=''
SED=''
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/sh'
STRIP=''
VERSION='1.4.12-stable'
ac_ct_CC='gcc'
ac_ct_CXX=''
ac_ct_F77=''
am__fastdepCC_FALSE=''
am__fastdepCC_TRUE=''
am__fastdepCXX_FALSE=''
am__fastdepCXX_TRUE=''
am__include=''
am__isrc=''
am__leading_dot='.'
am__quote=''
am__tar='${AMTAR} chof - "$$tardir"'
am__untar='${AMTAR} xf -'
bindir='${exec_prefix}/bin'
build=''
build_alias=''
build_cpu=''
build_os=''
build_vendor=''
datadir='${datarootdir}'
datarootdir='${prefix}/share'
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE}'
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
host=''
host_alias=''
host_cpu=''
host_os=''
host_vendor=''
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${datarootdir}/info'
install_sh='$(SHELL) /tmp/libevent-1.4.12-stable/install-sh'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${datarootdir}/man'
mkdir_p='$(top_builddir)/./install-sh -c -d'
oldincludedir='/usr/include'
pdfdir='${docdir}'
prefix='/usr/local'
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target_alias=''
## ----------- ##
## confdefs.h. ##
## ----------- ##
#define PACKAGE_NAME ""
#define PACKAGE_TARNAME ""
#define PACKAGE_VERSION ""
#define PACKAGE_STRING ""
#define PACKAGE_BUGREPORT ""
#define PACKAGE "libevent"
#define VERSION "1.4.12-stable"
configure: exit 77

Antwoord 1, autoriteit 100%

Je hebt een oude set ontwikkelaarstools. gcc rapporteert zijn versie als 4.0.1. Dit kan een overblijfsel zijn van het migreren van een oudere versie van het besturingssysteem. Als je Xcode 4.3.x hebt geïnstalleerd, moet je het starten, naar de voorkeuren gaan, het tabblad Locaties selecteren en op “Installeren” klikken naast het pakket Command Line Tools.


Antwoord 2, autoriteit 99%

Ik heb 10.8 geïnstalleerd en Xcode 4.4 met Command Line-tools, en toch kreeg ik deze foutmelding. In plaats van Xcode opnieuw te installeren, merkte ik dat er twee relevante regels in mijn config.log stonden:

configure:5130: checking for C compiler version
configure:5139: /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/OSX10.8.xctoolchain/usr/bin/cc --version >&5

Dat pad bestond niet voor mij. In plaats daarvan had ik:

/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain

De C-compiler (“cc”) bevindt zich in die xctoolchain-directory. Ik heb een symbolische link gemaakt voor OSX10.8.xctoolchain om naar XcodeDefault.xctoolchain te verwijzen en dat loste het op. Nu kan het memcached installatiescript de compilerversie vinden en verder gaan.

cd /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains
sudo ln -s XcodeDefault.xctoolchain OSX10.8.xctoolchain

Zoals gesuggereerd in de opmerkingen, als u dit probleem ondervindt op Yosemite (10.10) of Mavericks (10.9), kunt u de symlink-opdracht hierboven bijwerken om naar die specifieke versie te verwijzen (OSX10.9.xctoolchainof OSX10.10.xctoolchain).


Antwoord 3, autoriteit 59%

Als je deze foutmelding ziet, heb je de Xcode-licentieovereenkomstmogelijk nog niet geaccepteerd na een upgrade.

Zorg er allereerst voor dat u uw opdrachtregelprogramma’s hebt geüpgraded:

$ xcode-select --install

Nu wil Apple dat je akkoord gaat met hun licentie voordat je deze tools kunt gebruiken:

$ gcc
Agreeing to the Xcode/iOS license requires admin privileges, please re-run as root via sudo.
$ sudo gcc
You have not agreed to the Xcode license agreements. You must agree to both license agreements below in order to use Xcode.
[...]

Nadat je het hebt geaccepteerd, werken de commandoregelhulpmiddelen zoals verwacht.


Antwoord 4, autoriteit 11%

Ik had de opdrachtregelprogramma’s al in xcode geïnstalleerd, maar ik kreeg nog steeds een foutmelding op:

line 3619: /usr/bin/gcc-4.2: No such file or directory

Toen ik which gccinvoerde, kwam het terug

/usr/bin/gcc

Toen ik gcc -vinvoerde, kreeg ik een heleboel dingen

.. 
gcc version 4.2.1 (Based on Apple Inc. build 5658) (LLVM build 2336.11.00)

Dus ik heb een symbolische link gemaakt:

cd /usr/bin
sudo ln -s gcc gcc-4.2

En het werkte!

(het bestand config.log bevindt zich in de map waarin make iets probeert in te bouwen)


Antwoord 5, autoriteit 10%

Ik had net dit probleem met het bouwen van apache. De oplossing die ik gebruikte was dezelfde als Mostafa, ik moest 2 variabelen exporteren:

export CC=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/cc
CPP='/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/cc -E'

Dit was een Mac OSX Mavericks


Antwoord 6, autoriteit 5%

Verkrijg eerst het gcc-pad met

Opdracht: welke gcc

Uitvoer: /usr/bin/gcc

Ik had hetzelfde probleem. Stel het gcc-pad in onderstaande opdracht in en installeer

CC=/usr/bin/gcc rvm install 1.9.3

Als je later krijgt “Ruby is gebouwd zonder documentatie” voer je het onderstaande commando uit

rvm docs Genereer-ri


Antwoord 7, autoriteit 4%

Voor mij was het een probleem met gcc, gemarkeerd door gcc -v. Het kwam erop neer dat Xcode onlangs dit berichtmoest doen sudo xcode-select -switch /Applications/Xcode.appdie het probleem heeft opgelost.


Antwoord 8, autoriteit 4%

Het instellen van ‘clang’ zoals de compilerconfiguratie zou moeten gebruiken werkte voor mij:

export CC=clang
pip install --no-clean pycrypto

Antwoord 9, autoriteit 2%

Ik heb deze pagina woedend gelezen, in de hoop een oplossing te vinden voor:

"configure: error: C compiler cannot create executables"

Uiteindelijk werkte niets, omdat mijn probleem een “typ”-probleem was en gerelateerd was aan CFLAGS.
In mijn .bash_profile-bestand had ik:

export ARM_ARCH="arm64”
export CFLAGS="-arch ${ARM_ARCH}"

Zoals je kunt zien — export ARM_ARCH=“arm64”— het laatste aanhalingsteken is niet hetzelfde als het eerste aanhalingsteken. De eerste ( ” ) is legaal terwijl de tweede ( ” ) niet.
Dit gebeurde omdat ik de fout maakte om TextEdit te gebruiken (ik werk onder MacOS), en dit is blijkbaar een functie genaamd SmartQuotes: het aanhalingsteken VERANDERT ZELF IN DE ILLEGALE STIJL wanneer je iets ernaast bewerkt.
Geleerde les: gebruik een goede teksteditor…


Antwoord 10, autoriteit 2%

Als iemand hier komt omdat RVM / Ruby problemen creëert (Middleman/Grunt), ik heb mijn probleem opgelost.

PS. Het antwoord van steroscott heeft mijn probleem een tijdje geleden opgelost … dit keer niet het geval.

In mijn geval probeert rvm een gedownloade gcc te gebruiken via homebrew. Ik heb een brew-verwijdering van gcc uitgevoerd (gcc46 voor mij) en de code voor de ruby-installatie opnieuw uitgevoerd (oud project oude ruby v)

$ brew uninstall gcc46
$ rvm install 1.9.3

tijdens dat proces van het controleren op vereisten haalde het automatisch een nieuwere gcc voor mij op en boem, alles werkt nu. Oh een grote opmerking, de gcc-installatie van het rvm-commando kan ongeveer 10-15 minuten duren zonder tekst weg te gooien, het is niet bevroren 🙂 Veel succes


Antwoord 11

In mijn geval heb ik xcode-select --installgeprobeerd, maar er staat dat het niet verkrijgbaar is in de winkel. Toen, geïnspireerd door Rimian, controleerde ik mijn gcc : gcc -ven toen kreeg ik een bericht dat ik niet akkoord ging.

Vanaf dat moment volgde ik gewoon het overeenkomstproces van gcc -v, nadat ik had ingestemd, werkt het prima voor mij.


Antwoord 12

Zorg ervoor dat er geen spaties in de naam van uw Xcode-toepassing staan (kan gebeuren als u oudere versies in de buurt houdt – bijvoorbeeld door het te hernoemen naar ‘Xcode 4.app’); Er wordt verwezen naar build-tools in de Xcode-bundelpaden en veel scripts kunnen verwijzingen met spaties niet correct verwerken.


Antwoord 13

Over clang iOS cross-compiler

Ik heb ontdekt dat het probleem zich bij miphoneos-version-min=5.0bevond. Ik ben veranderd in miphoneos-version-min=8.0. Nu werkt het.

Ik wil alleen voorstellen om een eenvoudig test.c-bestand te maken en het te compileren met het commando write in het logboek.


Antwoord 14

Ik had net dit probleem met het bouwen van een reactie-native app toen ik Pod probeerde te installeren. Ik moest 2 variabelen exporteren:

export CC=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/cc
CPP='/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/cc -E'

Antwoord 15

Zorgt ervoor dat het pad naar de Xcode.app-bundel geen spatie of vreemde tekens bevat. Ik heb Xcode geïnstalleerd in de map ~/Downloads/Last Dev Tools/, dus met spaties en het hernoemen van de map naar LastDevTools is dit opgelost (na het opnieuw instellen van xcode-select -p echter)


Antwoord 16

Controleer waar uw clangzich bevindt:

which clang

Het zou ergens onder /usr/bin/clangmoeten staan.
In mijn geval van vroeger kwam het van Miniconda dat kunstmatig op de commandoregel PATH werd gezet. Repareer dat zodat het gerinkel van Xcode komt en dat zou je naar voren moeten brengen.

Other episodes