C++ String Declaratie

Ik werk al een tijdje met VB. Nu geef ik C++ een kans, ik ben strings tegengekomen, ik kan geen manier vinden om een string te declareren.

Bijvoorbeeld in VB:

Dim Something As String = "Some text"

Of

Dim Something As String = ListBox1.SelectedItem

Wat is het equivalent van de bovenstaande code in C++?

Alle hulp wordt op prijs gesteld.


Antwoord 1, autoriteit 100%

C++ levert een stringklasse die als volgt kan worden gebruikt:

#include <string>
#include <iostream>
int main() {
  std::string Something = "Some text";
  std::cout << Something << std::endl;
}

Antwoord 2, autoriteit 7%

met behulp van de standaard <string>kop

std::string Something = "Some Text";

http://www.dreamincode.net/forums/topic/42209 -c-strings/


Antwoord 3, autoriteit 7%

In C++ kun je een string als volgt declareren:

#include <string>
using namespace std;
int main()
{
  string str1("argue2000"); //define a string and Initialize str1 with "argue2000"  
  string str2 = "argue2000"; // define a string and assign str2 with "argue2000"
  string str3; //just declare a string, it has no value
  return 1;
}

Antwoord 4, autoriteit 4%

Voorkeursreekstype in C++ is string, gedefinieerd in namespace std, in header <string>en je kunt het als volgt initialiseren bijvoorbeeld:

#include <string>
int main()
{
  std::string str1("Some text");
  std::string str2 = "Some text";
}

Meer hierover kun je hieren hier.

Other episodes