Bundel-ID programmatisch verkrijgen in Swift?

Hoe kom ik aan de bundel-ID in Swift?

Objective-C-versie:

NSString *bundleIdentifier = [[NSBundle mainBundle] bundleIdentifier];

Antwoord 1, autoriteit 100%

Probeer dit:

let bundleID = NSBundle.mainBundle().bundleIdentifier

Swift 3+:

let bundleID = Bundle.main.bundleIdentifier

Antwoord 2, autoriteit 3%

Het is vrijwel hetzelfde in Swift, behalve dat de klasse- en methodenamen zijn ingekort:

let bundleIdentifier = Bundle.main.bundleIdentifier // return type is String?

Antwoord 3, autoriteit 2%

Als je het programmatisch probeert te krijgen, kun je onderstaande regel code gebruiken:

Doelstelling-C:

NSString *bundleIdentifier = [[NSBundle mainBundle] bundleIdentifier];

Swift 3.0:

let bundleIdentifier =  Bundle.main.bundleIdentifier

Bijgewerkt voor de nieuwste swift
Het werkt voor zowel iOS- als Mac-apps.

Kijk hier voor meer informatie:

Apple Docs: https://developer .apple.com/documentation/foundation/bundle#//apple_ref/occ/instm/NSBundle/bundleIdentifier

Other episodes