Brekende spatie (tegenovergestelde van vaste spatie)

Tijdens het oplossen van een kleine bug in een website veroorzaakt door een niet-brekende spatie (  ) vroeg ik me af of er een tegenovergestelde is.

Is er een HTML-code voor een onderbrekingsruimte, en zo ja, welke?

Ik zag een vermelding in deze vraagover een spatie van nul breedte ( ​), maar dat geeft (uiteraard) geen breedte.

Bestaat er een HTML-entiteit voor een gewone ruimte?


Antwoord 1, autoriteit 100%

 is een gewone spatie (door zijn numerieke ascii-waarde).


Antwoord 2, autoriteit 3%

Als u HTML gebruikt en u wilt dat er meer dan 1 spatie wordt weergegeven, werkt dit niet. Het ongelukkige deel over   is dat het niet goed wikkelt omdat het een niet-brekende ruimte is.

Voor degenen die hier op zoek zijn naar een oplossing, probeer de CSS

white-space: pre-wrap;

Hierdoor kunt u meerdere spaties naast elkaar op één regel hebben. Werkt prima voor chatprogramma’s.


Antwoord 3

Om een spatie in te voegen, gebruik <br>, het zal een spatie invoegen in het html-document.

Other episodes