Begrijpen hoe het kenmerk data-dismiss werkt in Bootstrap

Ik ben nieuw bij Bootstrap en ik heb een probleem met dit voorbeeld:

<!-- Trigger the modal with a button -->
<button type="button" class="btn btn-info btn-lg" data-toggle="modal" data-target="#myModal">Open Modal</button>
<!-- Modal -->
<div id="myModal" class="modal fade" role="dialog">
 <div class="modal-dialog">
  <!-- Modal content-->
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
    <h4 class="modal-title">Modal Header</h4>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <p>Some text in the modal.</p>
   </div>
   <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>

Volgens mijn begrip zou het kenmerk data-dismiss="modal"de modal moeten sluiten als je erop klikt, maar ik begrijp niet hoe het achter de schermen werkt. Ik heb de officiële documentatie gecontroleerd op: http://getbootstrap.com/javascript/#modals-examplesmaar er is geen uitleg.


Antwoord 1, autoriteit 100%

De verbergfunctie is op deze manier geïmplementeerd in de modal.js.

this.$element.on('click.dismiss.bs.modal', '[data-dismiss="modal"]', $.proxy(this.hide, this))

Het is eigenlijk gewoon het vinden van de elementen die het attribuut data-dismissen de waarde modalhebben. Door erop te klikken worden deze elementen verborgen.


Antwoord 2, autoriteit 44%

vervang data-dismiss="modal"door: onclick="$('#modal_id').modal('hide');"

Je zou zoiets als dit moeten hebben:

<button type="button" class="close" onclick="$('#modal_id').modal('hide');" aria-label="Close">

onclick="$('#modal_id').modal('hide');"sluit alleen het specifieke modaal waarin het is geplaatst.

Let op of dit antwoord nuttig is.


Antwoord 3, autoriteit 24%

Als u meerdere modals op één pagina gebruikt, opent u tegelijkertijd boven elkaar door de bovenste te sluiten met data-dismiss="modal"om alle actieve modals te verbergen.


Antwoord 4, autoriteit 16%

precies in bootstrap.jszoek het element met attribuut data-dismiss="modal"en activeer this.$element.on('click.dismiss.bs.modal', '[data-dismiss="modal"]', $.proxy(this.hide, this))achter. d.w.z. het verbergt het element, maar op een meer complexe manier.

Other episodes