Code Expert

1826 episodes

ValueError: een array-element instellen met een reeks

Deze Python-code: import numpy as p def firstfunction(): UnFilteredDuringExSummaryOfMeansArray = MeanOutputHeader= dataMatrix = BeatByBeatMatrixOfMatrices roughTrimmedMatrix = p.array(dataMatrix) ...

Drijvers beperken tot twee decimalen

Ik wil dat a wordt afgerond op 13,95. >>> a 13.949999999999999 >>> round(a, 2) 13.949999999999999 De functie round werkt niet werken zoals ik had verwacht. Antwoord 1, autoriteit 100% Je loopt tegen het oude probleem aan met...

Java standaard constructor

Wat is precies een standaardconstructor kunt u me vertellen welke van de volgende een standaardconstructor is en wat het onderscheidt van andere constructors? public Module() { this.name =...

Waar is __init__.py voor?

Waar dient __init__.py voor in een Python-bronmap? Antwoord 1, autoriteit 100% Het was vroeger een verplicht onderdeel van een pakket (oud, pre -3.3 "regulier pakket", niet nieuwere 3.3+ "namespace pakket"). Hier is de...

Hoe voeg ik de ene string toe aan de andere in Python?

Ik wil een efficiënte manier om de ene string aan de andere toe te voegen in Python, behalve de volgende. var1 = "foo" var2 = "bar" var3 = var1 + var2 Is er een goede...