Code Expert

11382 episodes

Wat is deze waarde betekent 1.845E-07 in Excel?

Ik lees de Excel-blad van C # met behulp van Interop Services. Mijn vel heeft een van de celwaarde als 0,00. Maar ren tijd wanneer ik de waarde van die cel...

hoe een lege integer-array te initialiseren in c++

hoe zet je NULL of een lege waarde in een integer array? struct book{ char name; char aut; int det; }; book bk; hier wil ik dat elk boekgegevenstype daar det-arrays de waarde nul heeft voor elk det-lid. Antwoord...

TypeError: ‘builtin_function_or_method’ object heeft geen attribuut ‘__getitem__’

Ik heb eenvoudige python-functies. def readMainTemplate(templateFile): template = open(templateFile, 'r') data = template.read() index1 = data.index #originally I passed it into data ...

opgegeven cast is niet geldig?

Ik heb een tabel gemaakt in ASP.NET en ik wil de tabel met informatie uit de database vullen zodra de pagina is geladen. Ik krijg een foutmelding dat de opgegeven cast...

C++-tabeluitlijning – cout en iomanip

Ik heb een klein uitlijnprobleem in mijn programma. #include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { cout << setw(5) << "Sl. No:" << setw(15) << "Month" << setw(15) << "Name" <<...