AttributeError: ‘Module’-object heeft geen attribuut’ URLOPEN ‘

Ik probeer Python te gebruiken om de HTML-broncode van een website te downloaden, maar ik ontvang deze fout.

Traceback (most recent call last): 
  File "C:\Users\Sergio.Tapia\Documents\NetBeansProjects\DICParser\src\WebDownload.py", line 3, in <module>
   file = urllib.urlopen("http://www.python.org")
AttributeError: 'module' object has no attribute 'urlopen'

Ik volg de gids hier: http://www.boddie.org. uk / python / html.html

import urllib
file = urllib.urlopen("http://www.python.org")
s = file.read()
f.close()
#I'm guessing this would output the html source code?
print(s)

Ik gebruik Python 3.


Antwoord 1, Autoriteit 100%

Dit werkt in Python 2.x.

Voor Python 3 Kijk in de Docs :

import urllib.request
with urllib.request.urlopen("http://www.python.org") as url:
  s = url.read()
  # I'm guessing this would output the html source code ?
  print(s)

Antwoord 2, Autoriteit 8%

Een Python 2 + 3-compatibele oplossing is:

import sys
if sys.version_info[0] == 3:
  from urllib.request import urlopen
else:
  # Not Python 3 - today, it is most likely to be Python 2
  # But note that this might need an update when Python 4
  # might be around one day
  from urllib import urlopen
# Your code where you can use urlopen
with urlopen("http://www.python.org") as url:
  s = url.read()
print(s)

Antwoord 3, autoriteit 6%

import urllib.request as ur
s = ur.urlopen("http://www.google.com")
sl = s.read()
print(sl)

In Python v3 is de “urllib.request” een module op zich, daarom kan “urllib” hier niet worden gebruikt.


Antwoord 4, autoriteit 3%

Om ‘dataX = urllib.urlopen(url).read()‘ te laten werken in python3(dit zou zijn correct geweest voor python2)je moet gewoon 2 kleine dingen veranderen.

1:de urllib-instructie zelf (voeg de .request in het midden toe):

dataX = urllib.request.urlopen(url).read()

2:Het importstatement dat eraan voorafgaat (wijzig van ‘import urlib’ in:

import urllib.request

En het zou moeten werken in python3 🙂


Antwoord 5

import urllib.request as ur
filehandler = ur.urlopen ('http://www.google.com')
for line in filehandler:
  print(line.strip())

Antwoord 6

Wijzig TWEE regels:

import urllib.request #line1
#Replace
urllib.urlopen("http://www.python.org")
#To
urllib.request.urlopen("http://www.python.org") #line2

Als u ERROR 403: Forbidden Error-uitzondering krijgt, probeer dan dit:

siteurl = "http://www.python.org"
req = urllib.request.Request(siteurl, headers={'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.100 Safari/537.36'})
pageHTML = urllib.request.urlopen(req).read()

Ik hoop dat uw probleem is opgelost.


Antwoord 7

Probeer zoiets als dit voor Python 3:

import urllib.request
urllib.request.urlretrieve('http://crcv.ucf.edu/THUMOS14/UCF101/UCF101/v_YoYo_g19_c02.avi', "video_name.avi")

Het zal de video downloaden naar de huidige werkdirectory

Ik heb hulp van hier


Antwoord 8

Oplossing voor Python3:

from urllib.request import urlopen
url = 'http://www.python.org'
file = urlopen(url)
html = file.read()
print(html)

Antwoord 9

een van de mogelijke manier om het te doen:

import urllib
...
try:
  # Python 2
  from urllib2 import urlopen
except ImportError:
  # Python 3
  from urllib.request import urlopen

Antwoord 10

Gebruik zes module om u CODE compatibel tussen Python2 en Python3

urllib.request.urlopen("<your-url>")```

Antwoord 11

Uw code gebruikt in Python2.x, u kunt als volgt gebruiken:

from urllib.request import urlopen
urlopen(url)

Trouwens, stel voor dat een andere module genaamd requestsgebruiksvriendelijker is, je kunt pipgebruiken om deze te installeren en als volgt te gebruiken:

import requests
requests.get(url)
requests.post(url)

Ik dacht dat het gemakkelijk te gebruiken was, ik ben ook een beginner….hahah


Antwoord 12

import urllib
import urllib.request
from bs4 import BeautifulSoup
with urllib.request.urlopen("http://www.newegg.com/") as url:
  s = url.read()
  print(s)
soup = BeautifulSoup(s, "html.parser")
all_tag_a = soup.find_all("a", limit=10)
for links in all_tag_a:
  #print(links.get('href'))
  print(links)

Antwoord 13

imgResp = urllib3.request.RequestMethods.urlopen(url)

Voeg deze RequestMethodstoe voordat u urlopen gebruikt

Other episodes