Android Studio: bestanden in buildmap uitsluiten van zoekresultaat

Ik heb een Android Studio-project waarin ik meerdere modules heb, waarbij elke module afhankelijk is van een deelmodule. En laten we zeggen dat deze deelmodule een xml-bestandsaanroep sample.xml

heeft

Als ik zoek om een ​​bestand te openen met Navigate -> Bestanden…en typ “sample.xml”, ik krijg

 1. Share/src/main/res/values/sample.xml
 2. ModuleA/build/intermediates/exploded-arr/…/res/values/sample.xml
 3. ModuleB/build/intermediates/exploded-arr/…/res/values/sample.xml
 4. ModuleC/build/intermediates/exploded-arr/…/res/values/sample.xml
 5. ModuleD/build/intermediates/exploded-arr/…/res/values/sample.xml

Aangezien de bestanden in de build-map worden gegenereerd en we ze niet zouden moeten bewerken, is er geen reden waarom ik ze in mijn zoekresultaat wil opnemen. Kan ik ze hoe dan ook uitsluiten?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Om het simpel te zeggen, en om build-paden daadwerkelijk uit te sluiten van je zoekopdracht, moet je Frank’s antwoordpunt 1 en 2 volgen, en omdat er geen geschikt bereik is dat de build-map daadwerkelijk uitsluit, doe je gewoon dit:

In het dialoogvenster “Zoeken in pad” (CTRL+SHIFT+F):

 1. tik op … om een ​​bereik te configureren
 2. klik op de knop +, kies lokaal bereik
 3. geef uw nieuwe bereik een naam
 4. voer !file:build//*in het patroon in
 5. tik op OK en test uw nieuwe bereik

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in
Als je verder een bereik wilt hebben voor een enkele module, maak dan een bereik voor je module (inclusief recursief je modulepad), en voeg dit toe aan het begin van je patroon:

!file:build//*&&

Bijvoorbeeld een scope voor 2 modules:

!file:build//*&&file[MODULE1_DIRECTORY_NAME]:*/||file[MODULE2_DIRECTORY_NAME]:*/

Kreeg alleen het volledige antwoord door Franks antwoord en post #7 van het hier gerapporteerde probleem te lezen: http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=61488


Antwoord 2, autoriteit 21%

Android Studio -> Uiterlijk & Gedrag -> Bereik -> + -> bereik toevoegen
-> lokaal -> stel een aangepaste naam in & patroon instellen

!file:*intermediates*/&&!file:*generated*/&&!file:R.java

voer hier de afbeeldingsbeschrijving in


Antwoord 3, autoriteit 19%

U kunt een Aangepast bereikmaken dat de ingestelde bestanden definieert waarin u wilt zoeken en waarmee u de bestanden kunt uitsluiten die u niet wilt doorzoeken.

 1. CTRL+SHIFT+Fom de Find te presenteren
  in het dialoogvenster Pad
  .
 2. Selecteer onder ReikwijdteAangepast
 3. Als een van de Scopes die aanwezig zijn in de vervolgkeuzelijst het zoeken naar bestanden niet beperkt volgens uw behoeften, kunt u uw eigen Custom Scope maken. Klik hiervoor op de knop ....
 4. Klik vervolgens op de knop +en selecteer Lokaal
 5. In het rechterdeelvenster kunt u afzonderlijke bestanden opnemen en uitsluiten en recursief alle bestanden onder een map opnemen of uitsluiten.

U kunt dan uw aangepaste bereik gebruiken om de bestanden te beperken die worden doorzocht wanneer u Zoeken in paddoet.


Antwoord 4, autoriteit 13%

Heb hetzelfde probleem gehad.
Gevonden dat deze ‘build’-mappen waren gemarkeerd als sourceFolder in het .iml-bestand van de module.

Het verwijderen van al deze vermeldingen loste het probleem op

<sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/build/..." ..../>

Other episodes