ActionLink htmlAttributes

WERKT

<a href="@Url.Action("edit", "markets", new { id = 1 })" 
      data-rel="dialog" data-transition="pop" data-icon="gear" class="ui-btn-right">Edit</a>

WERKT NIET – WAAROM?

@Html.ActionLink("Edit", "edit", "markets", new { id = 1 }, new {@class="ui-btn-right", data-icon="gear"})

Het lijkt erop dat je iets als data-icon=”gear” niet kunt doorgeven aan htmlAttributes?

Suggesties?


Antwoord 1, autoriteit 100%

Het probleem is dat uw anonieme objecteigenschap data-iconeen ongeldige naam heeft. C#-eigenschappen mogen geen streepjes in hun naam hebben. Er zijn twee manieren om dat te omzeilen:

Gebruik een onderstrepingsteken in plaats van een streepje (MVC zal het onderstrepingsteken automatisch vervangen door een streepje in de uitgezonden HTML):

@Html.ActionLink("Edit", "edit", "markets",
   new { id = 1 },
   new {@class="ui-btn-right", data_icon="gear"})

Gebruik de overbelasting die een woordenboek met zich meebrengt:

@Html.ActionLink("Edit", "edit", "markets",
   new { id = 1 },
   new Dictionary<string, object> { { "class", "ui-btn-right" }, { "data-icon", "gear" } });

Antwoord 2, autoriteit 13%

Vervang het gewenste koppelteken door een onderstrepingsteken; het wordt automatisch weergegeven als een koppelteken:

@Html.ActionLink("Edit", "edit", "markets",
  new { id = 1 },
  new {@class="ui-btn-right", data_icon="gear"})

wordt:

<form action="markets/Edit/1" class="ui-btn-right" data-icon="gear" .../>

Antwoord 3

@Html.ActionLink("display name", "action", "Contorller"
  new { id = 1 },Html Attribute=new {Attribute1="value"})

Other episodes