Aangepaste functies maken in SQLite

Kun je functies maken in SQLite zoals je kunt in MSSQL?

Zo ja, hoe? Wat is de syntaxis?

Bedankt


Antwoord 1, autoriteit 100%

SQLite heeft geen opgeslagen functie/opgeslagen proceduretaal. Dus CREATE FUNCTIONwerkt niet. Wat u wel kunt doen, is functies van een c-bibliotheek toewijzen aan SQL-functies (door de gebruiker gedefinieerde functies). Gebruik hiervoor de C API van SQLite (zie: http://www.sqlite.org/c3ref /create_function.html)

Als u de C API niet gebruikt, kan uw wrapper-API iets definiëren dat u toegang geeft tot deze functie, zie bijvoorbeeld:


Antwoord 2, autoriteit 8%

Dit kan voor velen nuttig zijn: in SQLiteStudiois het mogelijk om eenvoudig nieuwe functies en sorteringen te definiëren vanuit de interface, bijvoorbeeld via een ingebouwde sql-plug-in.

https://github.com/pawelsalawa/sqlitestudio/wiki/ Official_plugins#sql-built-in

Via de functie-editor.

Other episodes